ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 09:18
އއ. މަތިވެރީގެ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން
އއ. މަތިވެރީގެ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
މަތިވެރީގެ ފެނުގެ ނިޒާމް
މަތިވެރީގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައފި
 
މިމަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 38.83 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ
 
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މަތިވެރީގައި 6.86 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގު ފެން ހޮޅިއެއް ގާއިމްކުރާނެ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އއ.މަތިވެރީގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފައިވަނީ، މަތިވެރީގައި ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޑެޓްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އަބުދުﷲ އާއި، މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރާއި މަތިވެރި ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަހުމަދު އަސްލަމެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތަކީ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ފެށުން އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެކެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނީ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހޮޅިއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި މަތިވެރިއަށް ފޮނުވައި، ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މަތިވެރީގައި 6.86 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގު ފެން ހޮޅީގެ މައި ނެޓްވޯކް ގާއިމް ކުރުމާއި، އާރުއޯ ފެސިލިޓީ ބިލްޑިންގުގެ އިމާރާތްކުރުމާއި، ފެން އުފެއްދުމަށްޓަކައި 2 އާރުއޯ ޕްލާންޓު ބެހެއްޓުމާއި، ފެން ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި 3 ތާނގީ ބެހެއްޓޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ގޭގޭގައި ފެންމީޓަރު ބަހައްޓައި، ފެނުގެ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދީ، މި ގެތަކަށް ރައްކާތެރި ބޯފެން ފޯރުކޮށް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެއެވެ. މިއާއެކު، ފެން ތަހުލީލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މަތިވެރީގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ ފަރާތުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 38.83 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ އެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަތިވެރީގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް