ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
9 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:06
ފުައްއްމުލަކު މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ފުައްއްމުލަކު މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އެމްޓީސީސީ
ފުވައްމުލަކުގައި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ
 
ފުއައްމުލަކު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުއަކީ 271.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 4 ގައެވެ. އެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު ރިންގް ރޯޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހުގައެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ، އެ މަސައްކަތުގެ 70 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފެންހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޖުމުލަ 271.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 122،659 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި 95،239 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ތާރު އެޅުމާއި 27،450 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ދުވާރު ހެދުން ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މަގުމަތީ ނިޝާން ހަރުކުރުމާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި 19،940 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
33%
67%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް