ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 16:16
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕީޕީއެމް
އިނާޔަތްތައް ހޯއްދެވުމަށް ހުށަހެޅުން
ބަންދުގެ މުއްދަތަށް އިނާޔަތްތައް ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި
 
ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޖަލު ބަންދުގައި ހުންނެވި މުއްދަތުގައި ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތް ހޯއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބަންދުގައި ހުންނެވި މުއްދަތަށްވާ ޢިނާޔަތް ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޢިނާޔަތްތައް

  1. މާލީ ޢިނާޔަތް – 75،000ރ. (މަހަކު)
  2. ދިރިއުޅުއްވާ ތަނުގެ ޚަރަދަށް – 50،000ރ. (މަހަކު)
  3. އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް – 175،000ރ. (މަހަކު)
  4. ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދަށް – 58،333.33ރ. (މަހަކު)

ރައީސް ޔާމީނަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެމުން އައި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑާލާފައިވަނީ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެހުކުމް ހައިކޯޓުން ދަމަހައްޓާފައިވަނިކޮށް މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އެ ހުކުމް ބާޠިލްކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އިނާޔަތްތައް ހޯއްދެވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު ދާދި ފަހުން އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީންނަށް ސެކިއުރިޓީ ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ 2 މައްސަލައެއް އަދިވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެބައޮތެވެ. މި ދެ މައްސަލާގައި 4 ދައުވާއެއް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލާފައެވެ. އެއީ ރ. ފުއްގިރި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައާއި، ވ. އާރަށުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ރ. ފުއްގިރީގެ މައްސަލައިގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށުގެ ދައުވާއަކާއި ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ ރ. ފުއްގިރި ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން ރިޝްވަތުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހޯއްދެވި، 1،117،000 (އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ސަތާރަހާސް) ޑޮލަރު ކްރިކް ރިޒާ މެދުވެރިކޮށް އަދި ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރުމަށްޓަކައި ފަށަލަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށް ރިޝްވަތު ނެގި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް މިދިޔަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް