ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:09
ކެލިފޯނިއާގެމަގުމަތީގައި 2 މީހަކު މާސްކްއަޅައިގެން
ކެލިފޯނިއާގެމަގުމަތީގައި 2 މީހަކު މާސްކްއަޅައިގެން
ޔޫއެސްއޭ ޓުޑޭ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
އެމެރިކާއިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ
 
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި
 
އެއީ ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހެއް
 
އެމެރިކާއިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވަނީ ކެލިފޯނިއާއިން

އެމެރިކާއިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާއިން ފެނުނު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނިފައިވަނީ ކެލިފޯނިއާއިންނެވެ. އެއީ ނޮވެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު ދެކުނު އެފްރިކާއިން ކެލިފޯނިއާއަށް ދަތުރުކުރި މީހެކެވެ. އެމީހާ މިވަގުތު ހުރީ އައިސޮލޭޝަންގައެވެ.

އެމެރިކާއިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓު ފެނުމާއެކު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިފައިވާ މީހާއަކީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުން ފެންނަ އަލާމާތްތައް އޭނާގެ ފަރާތުން ފެންނަމުންދާކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާއާ އެންމެ ގާތުން ކޮންޓެކްޓުވެފައިވާ މީހުން ވަނީ ބައްޔަށް ނެގެޓިވްވެފައެވެ.

އެފްރިކާގެ ދެކުނު ބިތުގެ ގައުމުތަކުން ފެނިފައިވާ މި އައު ވޭރިއަންޓަކީ ނުރައްކާތެރި ވޭރިއަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު 20 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުން ވަނީ މި ވޭރިއަންޓް ފެނިފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޕަބްލިކް ހެލްތު އޮފިސަރުން ބުނަމުންދާގޮތުގައި މި ވައިރަހަކީ މިއުޓޭޓްވަމުންދާ ވައިރަހެކެވެ. އެހެންކަމުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ބިތުގެ ގައުމުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލާފައެވެ. އެމެރިކާއިންވެސް ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ 8 ގައުމަކަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް