ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 14:28
ސައުދި އަރަބިއްޔާ- ސައުދީން ފެނިފައިވާ ކޭސްއާ ގުޅިގެން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައި
ސައުދި އަރަބިއްޔާ- ސައުދީން ފެނިފައިވާ ކޭސްއާ ގުޅިގެން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައި
އަލްޖަޒީރާ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓު
ސައުދީންވެސް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓު ފެނިއްޖެ
 
އެޕިޑެމޮލޮޖިކަލް ތަހުގީގެއްވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި
 
ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ
 
އެއީ ނޯތު އެފްރިކާގެ ގައުމަކުން އެތެރެވި މީހެއް

ސައުދީއަރަބިއާއިންވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ އައު ވޭރިއަންޓު ފެނިއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ސައުދީގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ޤައުމުން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓު ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން އެއީ ނޯތް އެފްރިކާގެ ޤައުމަކުން އެ ޤައުމަށް އެތެރެވި މީހެއްކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސައުދީން މިހާރު ވަނީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓު ފެނުނު މީހާ އެކަހެރިކޮށް، އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. އަދި އެޕިޑެމޮލޮޖިކަލް ތަހުގީގެއްވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އައު ވޭރިއަންޓު ފެނުމާއެކު އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތިބި ފަރާތްތަކުން ވީހާވެސް އަވަހަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓް ކަމުގައިވާ އޮމިކްރޯން ދެނެގަނެފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 14ން 16ށް ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލަކުންނެވެ. ސައިންސްވެރިން ވަނީ މިވޭރިއަންޓް އިތުރަށް ސީކުޔެންސްކޮށްފައެވެ. އަދި މިވޭރިއަންޓްގައި ކަންބޮޑުވާކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަރުކާރަށް އަންގާފައެވެ. 

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނުނު މިވޭރިއަންޓާމެދު ސައިންސްވެރިން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވަނީ މިވޭރިއަންޓްގައި ހުރި މިޔުޓޭޝަންތަކުގެ އަދަދުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހެލްތު އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިވޭރިއަންޓްގައި ހުރި ސްޕައިކް ޕްރޮޓީން މިޔުޓޭޝަންގެ އަދަދު 30ށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށެވެ. ސްޕައިކް ޕްރޮޓީން އަކީ ވައިރަސް އިންސާނާގެ ސެލްތަކަށް ވަނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
25%
0%
75%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް