ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 21:29
ބޮންގޮއްވުމުގެ ހަމަލާތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި އުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ކޯޓަށް ގެންދަނީ
ބޮންގޮއްވުމުގެ ހަމަލާތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި އުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ކޯޓަށް ގެންދަނީ
ރޮއިޓަރސް
އީސްޓަރ ބޮމުގެ ހަމަލާ
އީސްޓަރ ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނުމުގެ އަޑީގައި ތިބިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 25 މީހުންގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި
 
25 މީހުންގެ މައްޗަށް، 23،000ށް ވުރެ ގިނަ ދައުވާ އުފުލާފައިވޭ
 
މިހާރު އޮތްގޮތުން، އުފުލާފައިވަނީ ކާކުގެ މައްޗަށް ކޮން ދައުވާތަކެއްކަން ސާފުނުވާކަމަށް ވަކީލުން ބުނޭ
 
މިޝަރީއަތްތައް 10 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

2019 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގައި ދިން ބޮންގޮއްވުމުގެ ހަމަލާތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 25 މީހުންގެ ޝަރީއަތް އަންގާރަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.

ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ފަށާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރީގެ ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް ޗީފް ޕުޖިތު ޖަޔަރސުންދަރައާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ހެމްސާރީ ފެރްނާންޑޯގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކެވެ. އެއަށްފަހު ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނުކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ޝަރީއަތް އަންގާރަ ދުވަހު ފެށިއިރު، ވަކީލުން ބުނެފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތީ އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއްކަމަށެވެ.

އެކި ޖަލުތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުން ކޮލޮމްބޯގެ ހައި ކޯޓަށް ގެނެސްފައިވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ސެކިޔުރިޓީއާއެކުއެވެ.

މިމީހުންގެ މައްޗަށް 23،000ށް ވުރެ ގިނަ ދައުވާ ވަނީ އުފުލާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި މީހުން މެރުމަށް ރޭވުމާއި، އެކަމަށް އެހީތެރިވުމާއި، ހަމަލާދިނުމަށް މީހުން އެއްކުރުމާއި، ހަމަލާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޒާތުގެ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގެ ދައުވާ ހިމެނެއެވެ.

މިމީހުންގެ ލޯޔަރުން ބުނެފައިވަނީ، އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް ގިނަކަމުން މިޝަރީއަތްތައް އެއްކޮށް ނިމުމަށް 10 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ނަގާފާނެކަމަށެވެ.

ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 6 މީހަކު ތަމްސީލުކުރާ ވަކީލެއް ކަމުގައިވާ ނޫރްދީން އެމް ޝަހީދު ރޮއިޓަރސްއާ ވާހަކަދައްކަމުން ބުނީ، މިހާރު އޮތްގޮތުން އުފުލާފައިވަނީ ކާކުގެ މައްޗަށް ކޮން ދައުވާތަކެއްކަން ސާފުނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަން އިތުރަށް ސާފުވާން ބޭނުންވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިޝަރީއަތް ދިގުލައިގެންދާނެތީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވާކަމަށްވެސް ނޫރްދީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދައުވާ ކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި މިހަމަލާ ރާވައި ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ އޮފިޝަލުން ތުހުމަތުކުރާ މުހައްމަދު ނައުފަރުވެސް ހިމެނެއެވެ. މީނާ އަކީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްއާ ގުޅުން އޮންނަ މީހެއްކަމަށް ލަންކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. މީނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ފުލުހުންނާއެކު އޭނާގެ މޫނު ނިވާކޮށްގެންނެވެ.

ހަމަލާގެ އަޑީގައި ހުރިކަމަށް ދެން އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތުކުރަނީ ވައި.އެމް އިބްރާހީމަށެވެ. އޭނާގެ ދެދަރިން ކަމުގައިވާ އިންޝާފް އަދި އިލްހާމް އިބްރާހީމް ވަނީ މިހަމަލާދިނުމުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އެގޮތުން ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން ކޮލަމްބޯގެ ދެ ހޮޓަލުގައި ދިން ހަމަލާތަކުގައި މިދެ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ހަމަލާދީފައިވަނީ ތިން ޗަރޗަކަށާއި ތިން ހޮޓަލަކަށެވެ. އެއްފަހަރާ ދިން މިހަމަލާތަކުގައި 267 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 45 މީހުންނަކީ އެހެން ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި 500 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. މިހަމަލާއަކީ ސްރީލަންކާގެ ތާރީޚުގައިވެސް ދިން މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ފުރަތަމަ ހަމަލާއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މީސްކޮޅު މަދު ނަޞާރާއިންނަށް އަމާޒުކޮށް އޭގެކުރިން ސްރީލަންކާގައި މިފަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެއްނުވެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ކެތޮލިކުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މަގުތަކަށް ނިކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ މިހަމަލާތަކުގައި ދުނިޔެ ދޫކޮށްދިޔަ މީހުންގެ ހަނދާން އައުކޮށް އެމީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ކެތޮލިކުން ބުނެފައިވަނީ ޝަރީއަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ގާތުން ބަލަމުންދާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް