ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 00:14
އަނަންތަރާ ވެލި ރިސޯޓު
އަނަންތަރާ ވެލި ރިސޯޓު
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ޓީޓީއެމް އެވޯޑް
އަންނަ އަހަރުގެ ޓީޓީއެމް އެވޯޑަށް އިތުރު ކެޓެގަރީތަކެއް!
 
މިއަހަރުގެ ޓީޓީއެމް އެވޯޑްސް އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 28ން 30ށް
 
އިތުރު 5 ކެޓެގެރީއެއް ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައި

ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއެމް) އެވޯޑް 2022އަށް އިތުރު ކެޓެގަރީތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

އޯރކާ މީޑިއާއިން ބުނީ, ޓީޓީއެމް އެވޯޑް 2022އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކެޓެގެރީތަކަކީ މައިސް، ސްޕާ އެންޑް ވެލްނެސް، ވެޑިން، އިނޮވޭޝަން އަދި ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ކަމަށެވެ. ޓީޓީއެމް އެވޯޑްސްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުމުން މި އެވޯޑުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރިސޯޓުތަކަށް ލިބޭނެއެވެ.

އެވޯޑު ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޮވާނީ އާންމުންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންގެ ވޯޓަކުން ކަމަށް އޯރކާ މީޑިއާއިން ބުނެއެވެ. ވޯޓު ލުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެންނެވެ. އަލަށް ތައާރަފުކުރެވުނު އެވޯޑުތައް ދެވިގެންދާނީ ޓީޓީއެމް އެވޯޑް ހަފްލާއާއި ގާލާ ނައިޓް 2022ގައެވެ.

މިއަހަރުގެ ޓީޓީއެމް އެވޯޑް ހަފްލާއާއި ގާލާ ނައިޓް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 28ން 30ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި އަހަރު މި ބާއްވަނީ ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އެޑިޝަނެވެ. މި އަހަރުގެ ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް ބާއްވާނީ ހައިބްރިޑް އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި އަހަރުގެ އިވެންޓުގައި ފިޒިކަލް ބައްދަލުވުންތަކާއި ވަރޗުއަލް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފްލާއާއި ގާލާ ނައިޓް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައެވެ. މި ހަފްލާގައި މި ސިނާއަތުގެ 300އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަކުން ބައިވެރިވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި އެވޯޑަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ރެއާއި ދުވާލު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް ދޭ އެވޯޑެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް