ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:40
ވިލިމާލެ
ވިލިމާލެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިލިމާލޭގައި ދުއްވާ ބެޓްރި ވެހިކަލްތައް
ވިލިމާލޭގައި ދުއްވާ ބެޓެރި އުޅަނދުތައް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަނީ
 
އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ވިލިމާލެއަށް އަރުވާ ބެޓެރި ވެހިކަލްތައް ވެސް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހޭނެ
 
ބެޓެރި ވެހިކަލްތައް ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ވަނީ އަންގާފައި

ވިލިމާލޭގައި ދުއްވާ ބެޓެރީ އުޅަނދުތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވިލިމާލޭގައި ދުއްވާ ބެޓެރި ވެހިކަލްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ، ވެހިކަލްތަކުގެ ދަފްތަރެއް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ވިލިމާލޭގައި ދުއްވާ ބެޓެރި ވެހިކަލްތައް ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement

އިއުލާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ވިލިމާލެއަށް އަރުވާ ބެޓެރި ވެހިކަލްތައް ވެސް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓުގައި، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިންކުން އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ.

ވިލިމާލެ އަކީ މާލޭގެ އެހެން އަވަށްތަކާއި ޚިލާފަށް ހިތްފަސޭހަގޮތަކަށް އޮންނަ އަވަށެވެ. ބެޓެރީ އުޅަނދު ނޫން އެހެން އުޅަނދު ދުއްވުން ވިލިމާލޭގައި އޮންނަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް