ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 18:31
ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު
ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު
ޖިއަކޮމޯ ކޯސުއާ
ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް 55 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ 45 މިލިޔަން ރުފިޔާ
2023 ގެ ބަޖެޓުގައި އިތުރު 10 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ލޯނު އެހީގެ ތެރެއިން 55 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ދޭ 40 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީގެ ތެރެއިން ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ 45 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އަދި 2023 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ވަނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ތަރައްގީއަށް 10 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ދޭ ލޯނުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނު ފަރާތް (ސަހަރާ ފަޅި) އަދި އިރުމަތީ ފަރާތް (ބޮޑު ގޭޓު ފަޅި) ބޭނުން ކުރުން ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާތީ، އެ ދެ ފަރާތް ބަންދުކުރީ އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ވިސްނުމުގައެވެ. އެކަމަކު އެ ދެ ފަރާތް ބަންދުކުރިތާ ދެ އަހަރު ދުވަސްވީ ފަހުން މި ފަހަރުގެ މާލޭގައި ބޭއްވި "އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021" ގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް އެ ދެ ފަރާތް ކޮންމެސް ވަރަކަށް މަރާމާތުކުރިއެވެ.

ބަންދުކުރި ދެ ސިޑިބަރީގެ ތެރެއިން ސަހަރާ ފަޅީގެ ސިޑިބަރި އެންމެ ފުރަތަމަ ހަދާފައިވަނީ 90 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. ސަހަރާ ފަޅީގެ ސިޑިބަރި ދަށުގައި އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކުގެ ކޮޓަރިތަކާއި، ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނާއި، ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އޮފީސް އަދި ކެރަމް ހޯލް ހުންނައިރު، ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ބައެއް ގުދަންވެސް ހުރެއެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ބަންދުކުރި ދެ ސިޑިބަރި ފަހުން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ރާއްޖެ ގެނައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ސާމާނު ބެހެއްޓުމަށެވެ.

މި ފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން މީޑިއާތަކަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވަނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތަށް އިންޑިއާއިން ދޭ 40 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީގެ ތެރެއިން ގާތް ގަނޑަކަށް 25 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޒަމާނުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް މުޅިންހެން ބާއްވަމުން އަންނަނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. އަދި މި ފަހުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު މަރާމާތުކުރި ތިން ފަހަރުވެސް، މަރާމާތުކޮށްފައިވަނީ މުބާރާތް ބޯމަތިވެފައި އޮއްވައެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑު މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ވަނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި އޮތް ވިނަގަނޑާއި، ވިލިމާލޭގައި ހަދަމުންދާ ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށްވެސް މެޗުތައް ކުޅެފައިވަނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް