ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 15:13
ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު
ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު
ޖިއަކޮމޯ ކޯސުއާ
ގަލޮޅު ދަނޑު
ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓްތައް ރަނގަޅު ކުރަން 3.9 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ލައިޓްތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި، ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ލައިޓްތައް ބަދަލުކޮށް، ވަޔަރިންގ ބަދަލުކުރާނެ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓް ސިސްޓަމް ރަނގަޅު ކުރަން، 3.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މިއަދު މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސިވެކް)އާއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ 3،985،745.79 (ތިން މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ހަތް ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް ރުފިޔާ، ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރި) އެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ލައިޓްތަކުގެ ހާލަތު ބެލުމާއި، ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ލައިޓްތައް ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޔަރިންގ ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން، ލައިޓިންގ ސިސްޓަމްގެ އެހެނިހެން މަރާމާތުތައް ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

ދަނޑުގެ ލައިޓްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، އިބްރާހީމް އާމިރު (ވ) އާއި ސިވެކްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، އަހުމަދު ޒުބައިރު - ފޭސްބުކް

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިއަދު މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އާމިރު (ސަލްސާ) އެވެ. ސިވެކްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޒުބައިރެވެ.

ދަނޑުގެ ލައިޓް ސިސްޓަމް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައެވެ. ގިނަ ބޮކިތަކެއް ނުދިއްލެއެވެ. އަދި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކަރަންޓް ލޯޑް ނުހިފެހެއްޓޭތީ، ރޭގަނޑު ކުޅޭ މެޗުތައް ހިނގަމުންދަނިކޮށް ދަނޑު ބޮކިތައް ނިވި ދަނޑު އަނދިރިވުމުގެ މައްސަލަ ގާތްގާތުގައި އެތައް ފަހަރަކު ވަނީ ދިމާވެފަ އެވެ. މިހެންވެ ރޭގަނޑު މެޗުތައް ކުޅެން ދަތިވެ، ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް ދިއުމުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ކުޅެނީ ވެސް ހަވީރުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ކުޅެންޖެހޭ މެޗުތައް ވެސް، މަޖުބޫރުވެގެން ކުޅެފައިވަނީ ހަވީރުއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދިވެހި ޓީމުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ބައެއް އެޑްވާންޓޭޖްތައް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

މިކަން ކުލަބުތަކުން ވަނީ އެކި ފަހަރުތަކުގެ މަތީން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް