ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:57
ޕީއެސްޖީ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި
ޕީއެސްޖީ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އދ.ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމް
އދ އެސްޖީއަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ އަންހެނެއް، އަޅުގަނޑުގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް - ޝާހިދު
 
މިހާތަނަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު އެސްޖީގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެއް ނެތް
 
ތާއިދު ކުރައްވަނީ އަންހެން ބޭފުޅަކު އެސްޖީގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް
 
20 އަހަރު ފަހުން އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް އެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ

އދ.ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ 'ފަށާއިރު' ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މިހާރުގެ އުންމީދަކީ އެ މަގާމަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. މިހާރު އެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ، ހުޅަނގު ޔޫރަޕްގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ދެން ފުރުސަތު އޮންނާނީ އެފްރިކާ ބައްރަށް ކަމަށެވެ. އެފްރިކާއަށް ފަހު ދެން ފުރުސަތު ލިބޭނީ އޭޝިއާއަށް ކަމަށާއި، އެފްރިކާ ބައްރުން ވެސް އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ތާއީދު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އޭޝިއާއިން ވެސް އެ މަގާމަށް ހޮވާނީ އަންހެން ބޭފުޅެއް ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެސް ތާއީދު ކުރައްވަނީ އަންހެން ބޭފުޅަކު އޭޝިއާއިން އެ މަގާމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ޝައުގެއް ނެތް ކަަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު އެމަގާމު ފުރުއްވާފައި ނުވާތީ، އެމަނިކުފާނު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވަނީ ކޮންމެ ބައްރަކުން ބޭފުޅަކު ވަޑައިގަތަސް އަންހެން ބޭފުޅަކަށް އެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

20 އަހަރު ފަހުން އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް އެ ފުރުސަތު ލިބުނަސް އަންހެން ބޭފުޅަކު ވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ކަމަކީ ވެސް ރޮޓޭޝަން އުސޫލުން ހޮވާ މަގާމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
25%
25%
25%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް