ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 22:56
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
ރޮއިޓަރސް
ވެކްސިން އަޕްޑޭޓް
ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި މީހުން އަދަދު 337،293ށް!
 
ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރަމުން
 
ހޯމަ ދުވަހު 721 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭ
 
މިހާތަނަށް 391،960 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން އިތުރު 721 މީހުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހު 721 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 251 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން 470 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 337،293ށް އަރާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޯމަ ދުވަހު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވަނީ 162 މީހުންނެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 76 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން 470 މީހުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 391،960 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. ބަލިން ދިފާޢުވުމަށް ވެކްސިން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި، ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ބަލިން މީހާއަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ދުނިޔެ ބަލައިގަންނާނެ ގޮތަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ރަސްމީ ކޮވިޑް-19 ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްސޭފް ޕޯޓަލްއެވެ. ކޮވިޑްސޭފްއިން 4 ހާލަތެއް ޑިޖިޓަލްކޮށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއެވެ. އެއީ އެމީހަކު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވެކްސިން ޑޯޒާއި އެމީހެއްގެ ކޮވިޑް-19ގެ ސިއްހީ ހާލަތާއި ކަރަންޓީނުގެ ހާލަތު އަދި އެންމެފަހުން އެމީހަކު ހަދާފައިވާ ޕީސީއާރު ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް