ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 08:40
ޖަރުމަން ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މަރކެލް
ޖަރުމަން ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މަރކެލް
ޕިކްޗަރ އެލަޔަންސް
ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާގެ މަޤާމު ހުސްވުން
ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާގެ ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެ
 
އެންޖެލާ މަޤާމުން ދުރުވަނީ 16 އަހަރަށް ފަހުގައި

ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރު އެންޖެލާ މާކެލް 16 އަހަރަށްފަހު އެ މަޤާމުން ދުރުވާން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް އެހެން ފަރާތެއް އައްޔަން ކުރުމަށް އެގައުމުގައި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

60 މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންދާ މި އިންތިޚާބުގައި މައިގަނޑު 3 ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ އާމިން ލެޝޭ، އެނަލޭނާ ބޭބޮކް އަދި އޮލެފް ޝޮލްޒް އެވެ. އާމިން އަކީ އެގައުމުގެ ކްރިސްޓިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޔޫނިއަންއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެކެވެ. އެނަލޭނާ ޖާރމަން ގްރީންސްއަށް ނިސްބަތްވާއިރު، އޮލެފެ ނިސްބަތްވަނީ އެގައުމުގެ ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށެވެ.

ޖަރުމަނުގައި ވޯޓުލާއިރު ރައްޔިތުން ފުރަތަމަ އައްޔަން ކުރާނީ އެގައުމުގެ ފެޑަރަލް ޕާލިމެންޓަށް ލޯވާ ހައުސް މެމްބަރުންނެވެ. ބަންޑަސްޓެގް ކިޔާ މި ފެޑަރަލް ޕާލިމެންޓަށް އައްޔަން ކުރަނީ އާއްމުކޮށް 598 ގޮނޑި އިނދެއެވެ. ވޯޓުގައި ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް 2 ވޯޓެއް ލެވޭނެއެވެ. އެއީ ލޯކަލް ޕާލިމެންޓް މެމްބަރަކަށާއި ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެ. މި ވޯޓުތަކުން މަދުވެގެން 598 ގޮނޑިއަކަށް މީހުން އައްޔަންވާނެއެވެ. އަދި ފެޑަރަލް ހައުސްގައި މެމްބަރުންލާ ވޯޓަކުން ދެން އާ ޗާންސެލަރަކު ހޮވިގެންދާނެއެވެ.

މި މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި ގައުމުގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ވާދަވެރި އަދި އެގައުމުގެ މުސްތަޤްބަލާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ އިންތިޚާބެއްކަމަށް ދުނިޔޭގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް