ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 22:46
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފްލެޓްތައް
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފްލެޓްތައް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުން
ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓުތައް ކޮމިޝަންކޮށް ނިމެންދެން ކަރަންޓު ދިނުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި
 
ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ކުލި ނުނަގާނެ
 
ހިޔާގެ ތަޅުދަނޑިތައް ދަނީ ހަވާލު ކުރަމުން
 
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލީ ޓަވަރެއްގެ ލިފްޓު ތެރޭގައި ބަޔަކު ތާށިވުމުން

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓްތައް ކޮމިޝަންކޮށް ނިމެންދެން އެ ޓަވަރުތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލަން އެޗްޑީސީން އަންގާފައިވާ ކަަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ހިޔާގެ ޓަވަރުތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދެން ކުރިޔަށްގެންދާނީ އެ މަސައްކަތް ނިމި، ޚިދުމަތްދިނުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެޗްޑީސީން އެންގުމުން ކަމަށެވެ. އެޗްޑީސީން މިގޮތަށް އެދިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހިޔާގެ ޓަވަރެއްގެ ލިފްޓުގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު ތާށިވެފައިވާތީ ލިފްޓްތައް ކޮމިޝަން ނުކޮށްހުރެއްޖެނަމަ މިފަދަ އިތުރު ހާދިސާތަކެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށްބަލައި، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެސް ސްޓެލްކޯ އިން ބުންޏެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން H3 އަދި 4 ވަނަ ޓަވަރަށެވެ. އެޗްޑީސީން ވަނީ އޮގަސްޓް 22ން ފެށިގެން 30ށް ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓްތައް ކޮމިޝަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރާވާފައެވެ.

Advertisement

މިހާތަނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ H3, H4, H7, H8, H11, H12, H15 އަދި H16 އަށެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓަށް ބަދަލުވުމުގެ މަސައްކަތް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރަށް ކަރަންޓް ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ. ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލްތައް އެޅުމާއި، ކަރަންޓް މީޓަރުތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. ހިޔާގެ 16 ޓަވަރަށާއި އަދި އިތުރު ބޭނުންތަކަށް ބެހެއްޓި 1 ޓްރާންސްފޯމަރަކާއެކު ޖުމްލަ 17 ޓްރާންސްފޯމަރު ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. މި ޓްރާންސްފޯމަރުތަކަށް ކަރަންޓުދީ، ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ސްޓެލްކޯގެ ވެސް ބައިވެރިވުމާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް