ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2021 | އަންގާރަ 21:07
ޢުމަރު ނަޞީރު
ޢުމަރު ނަޞީރު
ޓްވިޓަރ
ރިޟްވާންގެ އާއިލާއިން ޢުމަރުއަށް ދައުވާ ކުރުން
ރިޟްވާންގެ އާއިލާއިން ޢުމަރު ނަޞީރަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި
ރިޟްވާނަކީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތަކާ ގުޅިގެން އުޅުނު މީހެއް ކަމަށް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ޢުމަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ ކަމަށްބުނެ ދައުވާ ކުރަން އާއިލާއިން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
ޢުމަރުގެ މި ތުހުމަތުތައް ރިޟްވާންގެ އާއިލާއިން ދޮގުކުރޭ

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުވާލާފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޙުމަދު ރިޟްވާނާ ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރުއްވަމުންދާކަމަށްބުނެ އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ރިޟްވާންގެ އާއިލާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ރިޟްވާންގެ ދައްތަ ފާޠިމަތު ޝެހެނާޒް ބުނީ ރިޟްވާނަކީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތަކާ ގުޅިގެން އުޅުނު މީހެއް ކަމަށް ސަންގު ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޢުމަރު ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. ރިޟްވާނަކީ ބޮލުގައި ފަގުޑި އޮޅައި، ތުނބުޅި ދިގުކޮށް، ފައިކުރި އޮޅައިގެން އުޅުނު މީހެއް ކަމަށް އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ޢުމަރު ވިދާޅުވި ކަމަށް ޝެހެނާޒް ބުންޏެވެ.

ރިލްވާން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް މިފަދަ ބަޔަކާއެކު އުޅުނު ކަމަށާއި، އެމީހުންނަކީ ކޮން ކަހަލަ ބައެއްކަން އެނގުމުން އެމީހުންނާ ދުރުވެފައިވާކަމަށް އޭނާގެ ދައްތަ ބުނެފައިވެއެވެ. ޢުމަރު ވިދާޅުވި އެއްވެސް ކަމެއް ރިޟްވާން ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޝެހެނާޒް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޢުމަރު ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރުއްވަމުންދާތީ އޭނާއަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި, ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވިހާ އަވަހަކަށް އެކަން މީޑިއާއާ ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށްވެސް ޝެހެނާޒް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަންގު ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޢުމަރު ވަނީ, ރިޟްވާން ރިޕޯޓަރަކަށް ވުމުގެ ކުރިން އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ޑޮޓް ޖަމިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރި މީހެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ. އޭރު ރިޟްވާން އުޅުނީ ތުނބުޅި ދިގުކޮށް، ބޮލުގައި ފޮށާ އޮޅައިގެން ކަމަށާއި، މިކަން ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގިދާނެ ކަމަށް ޢުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް