ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 09:03
ބްރެޒިލް މީހާގެ އަތުން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި
ބްރެޒިލް މީހާގެ އަތުން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި
ކަސްޓަމްސް
މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުން
ރާއްޖެ އައި ބްރެޒިލްގެ އަންހެނެއްގެ އަތުން 15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
 
މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި ޖުމްލަ 3.197 ކިލޯ ހުރި
 
މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ ކޮކޭނަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
 
މަސްތުވާތަކެތި ގެނައީ އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އަންހެނެއް

ރާއްޖެއަށް ވައިގެ މަގުން އައި ބްރެޒިލް މީހެއްގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު ރާއްޖެ އައި އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ބްރެޒިލް އަންހެނެއްގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެމީހާއާއި މެދު ޝައްކުކުރެވިގެން، އޭނާގެ ލަގެޖް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، ލަގެޖުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި މިތަކެތި ޓެސްޓްކުރި އިރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ ކޮކޭނަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މިމީހާގެ އަތުން އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 3.197 ކިލޯ ހުއްޓެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 15,985,000.00  (ފަނަރަ މިލިއަން ނުވަލައްކަ އަށްޑިހަފަސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައިގަައި ޝާމިލްވާ މީހާ އާއި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގަށް ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
25%
0%
13%
25%
25%
13%
ކޮމެންޓް