ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 03:20
ބްރެންޓްފޯޑާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ބްރެންޓްފޯޑާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
އަލަށް ޕްރޮމޯޓުވި ބްރެންޓްފޯޑުން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި
 
އާސެނަލް އަތުން ބްރެންޓްފޯޑް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
މިއީ ބްރެންޓްފޯޑުން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު

މި ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަލަށް ޕްރޮމޯޓުވި ބްރެންޓްފޯޑުން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބްރެންޓްފޯޑް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުން ބްރެންޓްފޯޑް ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އީއެފްއެލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް (އިނގިރޭސި ދެވަނަ ޑިވިޝަން) ޕްލޭއޮފް މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މިއީ އެ ޓީމުން މިދިޔަ 74 އަހަރު ތެރޭ އިނގިރޭސި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ 1992 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ޕްރިމިއާ ލީގަށް ރީބްރޭންޑުކުރި ފަހުން، ބްރެންޓްފޯޑުން ލީގުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ބްރެންޓްފޯޑުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. އީތަން ޕިނޮކް ދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސާޖީ ކަނޯސްއެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެ ޓީމަށްވެސް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 73 ވަނަ ބްރެންޓްފޯޑުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކްރިސްޓިއަން ނޯގާޑެވެ.

މި ފަހަރުގެ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އަލަށް ޕްރޮމޯޓުވި ބްރެންޓްފޯޑް އަތުން އާސެނަލް ބަލިވިއިރު، މީގެ ކުރިން އަލަށް ޕްރޮމޯޓުވި ޓީމެއް އަތުން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އާސެނަލް ބަލިވީ 1976-1977 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ބްރިސްޓަލް ސިޓީ އަތުންނެވެ.

ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އާސެނަލަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުއިރު، ލީގުގައި ދެން އާސެނަލުން މެޗެއް ކުޅޭނީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެ ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާސެނަލް ނުކުންނާނީ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
50%
25%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް