ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 10:04
އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު
އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު
ޓްވިޓަރ
ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް
ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ވާދަކުރި ހީޓުން ސާއިދަށް ހަތަރުވަނަ
 
ސާއިދަށް ފުރަތަމަ ބުރުން ފުރުސަތު ލިބިފައެއް ނުވޭ
 
ސާއިދަށް މި ފަހަރު ރޭސް ނިންމުނީ 10.70 ސިކުންތުން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު އީދު ކަމަށްވާ ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް 2020 ގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ހީޓުގެ ހަތަރުވަނައަށް ގޮސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދަށް މި ފަހަރުގެ ގޭމްސް ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުރިއަށްދިޔަ 100 މީޓަރުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ފުރަތަމަ ހީޓުގައި ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 883 ވަނައިގައި އޮތް ސާއިދު ވާދަކުރިއިރު، އޭނާއަށް ރޭސް ނިންމުނީ 10.70 ސިކުންތުންނެވެ. މި ހީޓުގެ އެއްވަނަ ހޯދީ 10.32 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމި ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 254 ވަނައިގައި އޮތް ޒިމްބާބްވޭގެ މަކޫސާ އެންގޯނީއެވެ. ދެވަނައަށް ދިޔަ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 449 ވަނައިގައި އޮތް ޓޯގޯގެ ފަބްރީސް ޑަބްލާ 10.57 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމިއިރު، ތިންވަނައަށް ދިޔައީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 718 ވަނައިގައި އޮތް ނިކަރާގުއާގެ އެލިއަތު ރޮމޭރޯއެވެ. އޭނާ ރޭސް ނިންމީ 10.62 ސިކުންތުންނެވެ.

Advertisement

މި އިވެންޓުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ފުރުސަތު ލިބެނީ ކޮންމެ ހީޓެއްގެވެސް އެންމެ ކުރީގައި އޮންނަ ތިން ދުވުންތެރިންގެ އިތުރުން، ހުރިހާ ހީޓެއްގެ ހަތަރުވަނައިގައި އޮންނަ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާއަށެވެ. ސާއިދަށް މި ފަހަރު 10.70 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމުނުއިރު، އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން 10.33 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމައި، ރާއްޖޭގެ ރިކޯޑު ހަދާފައެވެ.

އޮލިމްޕިކްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ހީޓު އެކެއްގައި ސާއިދު ދުވަނީ - ގެޓީ އިމޭޖަސް

ފުރަތަމަ ބުރަށް ކޮލިފައި ނުވެ މި ފަހަރުގެ ގޭމްސް ސާއިދު ނިންމާލަން ޖެހުނުއިރު، އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ބްރެޒިލްގެ ރިއޯގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އޮލިމްޕިކްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުން އެއްވަނަ ހޯދައި، ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ އޮލިމްޕިކްސްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ހަމައެކަނި އެތުލީޓަށެވެ. ސާއިދު އެ ފަހަރު ޕްރިލިމަނަރީ ބުރުގެ ހީޓުގެ އެއްވަނަ ހޯދީ 10.43 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅިވަރު އެތުލީޓުގެ ޝަރަފު އޮންނަ ސާއިދު މި ފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރިއިރު، އޭނާ މީގެ ކުރިން ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރު އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި، ސާއިދު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޭމްސްއަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަން މެޑަލް ހޯދައިދީފައެވެ. އަދި އެ ގޭމްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ސާއިދު ރިހި މެޑަލްވެސް ހޯދިއެވެ.

އެއަށްފަހު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ސާއިދު ވަނީ 100 މީޓަރާއި 200 މީޓަރު ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީގެ 200 މިޓަރުން ރިހި މެޑަލް ހޯދުމުގެ އިތުރުން އެ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރުން ރަން މެޑަލް އަދި 200 މިޓަރުން ސާއިދު ވަނީ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިއަން ގްރޯން ޕްރީ އާއި މެލޭޝިއަން އޯޕަންއިން ސާއިދު ވަނީ މީގެ ކުރިން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ސާއިދުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ތިން އެތުލީޓަކު ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ. އެއީ ފެތުމުގައި ވާދަކުރި މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާހީމާއި، އައިޝަތު ސާޖިނާގެ އިތުރުން ބެޑްމިންޓަނުގައި ވާދަކުރި ފާތިމަތު ނަބާހާ އަބްދުލް ރައްޒާގް (ނަބާ) އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް