ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 11:09
ރާއްޖޭގެ އުއްމީދީ އަންހެން ދުވުންތެރިޔާ އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން
ރާއްޖޭގެ އުއްމީދީ އަންހެން ދުވުންތެރިޔާ އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން
އެމްއޯސީ
ވޯލްޑް ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ވޯލްޑް ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ހިމްނާ
 
ވޯލްޑް ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ އެންމެ ޖާގައެއް
 
ހިމްނާ ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައި

އަންނަ އޯގަސްޓް މަހު ބާއްވާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ އުއްމީދީ އަންހެން ދުވުންތެރިޔާ އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަނަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކެންޔާގެ ވެރިރަށް ނައިރޯބީގައި ބާއްވާ މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ އެންމެ ޖާގައެކެވެ. އެ ޖާގަ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ހިމްނާއަށް ލިބުނީ ދާދި ފަހުން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓައިމް ޓްރެއަލްގައި އެންމެ ކުރި ހޯދި އެތުލީޓަކަށް އޭނާ ވުމުންނެވެ.

ވޯލްޑް ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފުރުސަތު ހިމްނާއަށް ލިބުނުއިރު، އޭނާ އަންނަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ބައިނަލްއަގުވާމީ އަށް މުބާރާތެއްގައި ހިމްނާ ވާދަކުރިއިރު، އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ވޯލްޑް ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެ މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔައީ ފިންލެންޑުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިމްނާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައިވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ހިމްނާ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލުގައި ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 400 މީޓަރުގެ ދުވުމުގެ އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. މިއީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ބޮޑު ގޭމްސްއެއްގެ އިވެންޓެއްގެ ފައިނަލުން ހިމްނާއަށް ފުރުސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ހިމްނާގެ ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާލާއިރު، އޭނާ ވަނީ 2018 އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރިކޯޑާއި، ޖޫނިއާ އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރިކޯޑުގެ އިތުރުން 400 މީޓަރު ދުވުމުން ގައުމީ ޔޫތު ރިކޯޑުވެސް ގާއިމުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް