ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 15:59
އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން
އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން
އެމްއޯސީ
އެތުލެޓިކްސް
ޖޫން މަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ހިމްނާ 400 މީޓަރުގެ ރެކޯޑް އައު ކޮށްފި
 
ހިމްނާ ރެެކޯޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 56.24 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމައިގެން

އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރިކޯޑް ޖޫން މަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް އައިޝަތު ހިމްނާ ހަަސަން އައުކޮށްފިއެވެ.

ޖޫން މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ހިމްނާ ރެކޯޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސް އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޖެމެއިކާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ އިވެންޓެއްގައެވެ. އެ އިވެންޓުގައި ހިމްނާ ވަނީ 56.86 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމާފައެވެ.

ރެކޯޑް އައު ކުރިތާ ދެ ހަފްތާ ނުވަނީސް އަނެއްކާވެސް ހިމްނާ ވަނީ ރެކޯޑް އައުކޮށްފައެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ޖަމައިކާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ އިވެންޓެއްގައި ހިމްނާ ރެެކޯޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 56.24 އިން ނިންމައިގެންނެވެ. މިއީ ހިމްނާ މި ރެކޯޑް އައުކުރި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރު، 200 މީޓަރު އަދި 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރެކޯޑާއެކު ހިމްނާ އަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބާރު އަންހެން ދުވުންތެރިޔާއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މައިލޯ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓަކީވެސް ހިމްނާ އެވެ.

ހިމްނާ މިވަގުތު ހުރީ ސްކޮލާޝިޕްގެ ދަށުން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޖެމައިކާގައެވެ. އެއީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި, އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ހޯދައިދީފައިވާ ފުރުސަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް