ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 09:10
އައިޝަތު ހިމްނާ ޙަސަން
އައިޝަތު ހިމްނާ ޙަސަން
އެމްއޯސީ
އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް
ދެ ގޭމްސް ވެސް ދިޔައީ އުންމީދު ކުރި ގޮތަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް: ހިމްނާ
 
އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރީޓީ ގޭމްސްގައި ވާދަކޮށް ހިމްނާ ވަނީ 200 މީޓަރުގެ ދުވުމުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލާފައި
 
ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ވާދަކޮށް ހިމްނާ ވަނީ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލާފައި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބާމިންހަމްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް އާއި ތުރުކީގެ ކޮންޏާގައި ކުރިއަށްދާ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް ދިޔައީ އުންމީދު ކުރި ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އަންހެން އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ އައިޝަތު ހިމްނާ ޙަސަން ބުނެފިއެވެ.

މި މަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ވާދަކޮށް ހިމްނާ ވަނީ 21 އަހަރު ކުރީގެ ޤައުމީ ރެކޯޑެއް މުގުރާލާފައެވެ. އެއީ އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރުގެ ދުވުމުގެ ރެކޯޑެވެ. ކުރިން މި ރެކޯޑު އޮތީ 2001 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކޮށް ރެކޯޑު ހެދި ސަމްހާ އަހުމަދު އަތުގައެވެ. އެއީ 12.27 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. އެއަށްވުރެ 0.10 ސިކުންތު ކުރިން ރޭސް ނިންމައިގެން ހިމްނާ ވަނީ 21 އަހަރުވީ އެ ރެކޯޑު މުގުރާލާފައެވެ. ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ހިމްނާ ވަނީ 12.17 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

އޭގެ ފަހުން އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރީޓީ ގޭމްސްގައި ވާދަކޮށް ހިމްނާ ވަނީ 200 މީޓަރުގެ ދުވުމުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލާފައެވެ. ކުރިން މި ރެކޯޑު އޮންނަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސްގައި 24.96 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމި އަފާ އިސްމާއިލް އަތުގައެވެ. އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި 24.66 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމައިގެން ހިމްނާ ވަނީ އެ ރެކޯޑު މުގުރާލާފައެވެ.

ހިމްނާ ބުނީ ދެ ގޭމްސްގައި ވެސް ގިނަ ރެކޯޑުތަކެއް އައު ކުރެވުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. ހިމްނާ ބުނީ އެކަން ދެކެނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. ހިމްނާ ވަނީ އޭނާގެ ކޯޗަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިމްނާ ވަނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެހެން ކޯޗުންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ހިމްނާ ދެކެނީ ފިރުޗަރ ވަރަށް ބްރައިޓް ކަމަށް. ކުރިއަށް އޮތް ތާންގަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރާއްޖެއަށް ހަމަ މެޑަލްސްތައް ވެސް މި ޓީމު ގެންދާނަން.
އައިޝަތު ހިމްނާ ޙަސަން / ރާއްޖޭގެ އަންހެން އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ

މީގެ އިތުރުން ހިމްނާ ހިމެނޭހެން ރާއްޖޭގެ ރިލޭ ޓީމުން ވެސް ޤައުމީ ރެކޯޑުތަކެއް މުގުރާލާފައެވެ. ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ ރިލޭ ޓީމުން ވަނީ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ދުވުމުގައި ދުވެ 49.19 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމައިގެން ރެކޯޑު މުގުރާލާފައެވެ. މީގެ ކުރިން މި ރެކޯޑު އޮތީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 50.16 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމި ޓީމު އަތުގައެވެ. އެ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ހިމްނާ، މަރިޔަމް އަލްހާ ހުސެއިން، ރިފާ މުޙައްމަދު އަދި ސާރާ މައްސޫދުއެވެ. މިފަހަރު އެ ރެކޯޑު މުގުރާލީ ޓީމުގައި ސާރާގެ ބަދަލު ހިމެނުނީ ލަޔާނާ މުޙައްމަދެވެ.

އޭގެ ހަ ދުވަސް ފަހުން ރިލޭ ޓީމުން ވަނީ އެ ރެކޯޑު ވެސް މުގުރާލާފައެވެ. އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރޭސް ރިލޭ ޓީމުން ނިންމީ 48.21 ސިކުންތުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް