ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 20:09
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް މާކަސް ރަޝްފޯޑް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް މާކަސް ރަޝްފޯޑް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަޝްފޯޑަށް އަނިޔާވުން
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ރަޝްފޯޑަށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ދެ މަހު ނުކުޅެވޭނެ
 
އިނގިރޭސި ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު
 
ކޮނޑުގެ އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ރެޝްފޯޑަށް ކުޅުމާއި ދުރުގައި ފަސް ހަފްތާ ހުންނަން ޖެހޭނެ

އިންގްލެންޑްގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ މާކަސް ރެޝްފާޑަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން އައު ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ނުކުޅެވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ރެޝްފޯޑުގެ ކޮނޑުގައި މައްސަލައެއް ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ބޭނުންވީ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހުގައެވެ.

ޔޫރޯގައި އިންގްލެންޑުން ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗެއްގައި ރެޝްފޯޑަށް ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ނުލިބުނުއިރު، ފައިނަލު މެޗުގައި ޕެނަލްޓީއާ ދިމާކޮށް އޭނާ ވަނީ ކުޅެން އަރުވައިފައެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ރެޝްފޯޑު 11 ލަނޑު ޖަހާފައިވާއިރު، ކޮނޑުގެ އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ރެޝްފޯޑަށް ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނުކުމެވޭނީ ފަސް ހަފްތާ ފަހުންނެވެ.

އިނގިރޭސި ޕުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަންނަ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ފަށާނެއެވެ. އައު ސީޒަން ފަށާނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލެސްޓާ ސިޓީ ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑު މެޗުންނެވެ. އޭގެ ހަފްތާއެއް ފަހުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އައު ސީޒަން ފަށާނެއެވެ. އަދި އަންނަ ސީޒަނުގެ ކުޅުން ފަށާއިރު، ދަނޑުތަކަށް ސަޕޯޓަރުން ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް