ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 13:39
1.47 މިލިއަން ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިނަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނުގެ ތިން ވަނަ ޑޯޒެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
1.47 މިލިއަން ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިނަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނުގެ ތިން ވަނަ ޑޯޒެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް-19، އިންޑޮނީޝިއާގެ ހާލަތު
ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ތިން ވަނަ ޑޯޒެއް ދެނީ
 
އެމެރިކާއިން ވަނީ މޮޑާނާ ވެކްސިންގެ ތިން މިލިއަން ޑޯޒް އިންޑޮނީޝިއާއަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައި
 
ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މޮޑާނާގެ ވެކްސިން

އިންޑޮނީޝިއާގެ ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 1.47 މިލިއަން ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިނަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނުގެ ތިން ވަނަ ޑޯޒެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ގިނަވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުވައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެގައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ، ބޫދީ ގުނާދީ ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ތިން ވަނަ ޑޯޒެއް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މޮޑާނާގެ ވެކްސިން ކަމަށެވެ.

ބޫދީ ވިދާޅުވީ ތިން ވަނަ ޑޯޒް ހަމައެކަނި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެތައް ބަލި މީހުންނަކަށް ފަރުވާ ދޭ ބަޔަކަށް ވުމާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވައިރަހުގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ބަޔަކަށް ވުމުން ކަމަށެވެ.

މޮޑާނާގެ ވެކްސިނަކީ އެގައުމުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ހަތަރު ވެކްސިނުގެ ތެރެއިން އެއް ވެކްސިނެވެ. އެގައުމުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ސިނޮވެކް ވެކްސިނާއި، ސިނޮފަރމް ވެކްސިންގެ އިތުރުން އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ވެކްސިނާ މޮޑާނާގެ ވެކްސިނެވެ.

އެމެރިކާއިން ވަނީ މޮޑާނާ ވެކްސިންގެ ތިން މިލިއަން ޑޯޒް އިންޑޮނީޝިއާއަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އިންޑޮނީޝިއާއަށް މި ޝިޕްމެންޓް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް