ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 22:23
ބެލަރޫސްގެ ރައީސް އެލެކްޒެންޑަރ ލުކަޝެންކާ
ބެލަރޫސްގެ ރައީސް އެލެކްޒެންޑަރ ލުކަޝެންކާ
އެޓްލާންޓިކް ކައުންސިލް
ބެލަރޫސްއާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުއެޅުން
އެމެރިކާއިންވެސް ބެލަރޫސްއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި
 
ބެލަރޫސްގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެފައި
 
ބެލަރޫސް ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ގުޅިގެން 21 ފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ނިންމާފައި
 
އެމެރިކާއާއި، ކެނެޑާއާއި، އިނގިރޭސިވިލާތާއި، އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ގުޅިގެން ވެސް ބެލަރޫސްގެ މައްސަލައިގައި ބަޔާނެއް ނެރެފައިވޭ

އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަދި ޑިމޮކްރަސީއާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ހިންގާކަމަށް ބުނެ ބެލަރޫސްއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފިއެވެ.

ޖެޓެއް ހުއްޓުވައި ބެލަރޫސްގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެފައެވެ. މިކަމުގައި ބެލަރޫސްގެ ސަރުކާރަށް ވަނީ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވާގޮތުން، ބެލަރޫސް ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ގުޅިގެން 21 ފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް އެގައުމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޑިމޮކްރަސީއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި، ބެލަރޫސްގެ މިނިވަން އަޑުތައް ކަނޑުވާލުމަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ބަލަން، އެމެރިކާއިން މަޑުން ނޯންނާނެ ކަމަށް މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާއާއި، ކެނެޑާއާއި، އިނގިރޭސިވިލާތާއި، އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ގުޅިގެންވެސް ބެލަރޫސްގެ މައްސަލައިގައި ބަޔާނެއް ނެރެފައިވެއެވެ. މި ބަޔާނުގައި ބެލަރޫސްގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުން ގެންގުޅޭ ހަރުކަށި ސިޔާސަތުތައް ދޫކޮށްލުމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ރަޔަނެއަރ ޖެޓެއް ގަދަބާރުން ހުއްޓުވައި، ޖެޓުގައި އިން ބެލަރޫސްގެ ނޫސްވެރިޔަކާއި އޭނާއާއި އެއްކޮށް ތިބި ޓީމު ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލައިގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ބެލަރޫސްއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ބެލަރޫސްގެ ރައީސް އެލެކްޒެންޑަރ ލުކަޝެންކޯއަށް (އެމެރިކާ ހިމެނޭހެން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ނެރުނު) ބަޔާނުގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

މެއިމަހުގެ 23ވަނަ ދުވަހު ގްރީސްއިން ލިތުއޭނިއާއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ޖެޓުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށް މިންސްކަށް ލޭންޑް ކުރުވި މައްސަލައިގައި، ބެލަރޫސްގެ ޓްރާންސްޕޯޓާއި، ޑިފެންސާއި، އެއަރޓްރެފިކް އޮފިޝަލުންނާއި، އީޔޫ ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި އޮފިޝަލުން ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް އީޔޫގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  

މީގެ އިތުރުން، މާލީ ގޮތުން ދަތިކުރުމަށް އިގްތިޞާދީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް ބެލަރޫސްއާ ދެކޮޅަށް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވެސް އީޔޫގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް