ކޮވިޑް-19، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިއަ އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެ، ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު 192ށް
 
ނިޔާވީ އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް
ކ. މާލެ |
ނިޔާވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 07:05 ހާއިރު ޑީއެޗް-11 ގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިއަ މީހެއް
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިއަ އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އެޗްޕިއޭއިން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 07:05 ހާއިރު ޑީއެޗް-11 ގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިއަ އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 192 ވަނަ މީހާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނައިރު މި ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކަގޮތުން ކޮވިޑްގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ނިޔާވީ މެއި މަހުގައެވެ.

ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑޮކްޓަރ އަހުމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ހެދިފައިވާ އެނަލިސިސްތައް ދައްކާގޮތުން އޭޕްރީލް މަހުގެ 28ން ފަށައިގެން ޖޫން މަހުގެ 5 ހަމައަށް 111 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި 80 އަހަރުން މަތީގެ 30 މީހުން ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށާ 65 އަހަރާ 80 އަހަރާ ދެމެދުގެ 37 މީހުން ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނިޔާވި 60 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނިޔާވި 30 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ އުމުރުން 40 އަހަރާ 65 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުން ކަމަށާއި 20 އިންސައްތައަކީ 40 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުން ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved