ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ކޯސްތައް
ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޖުލައި 07 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:30ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ
 
ޤާރީކަމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ފެށުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައި
 
ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް-1، 2، އަދި 3 ފެށުމަށް ނިންމާފައިވޭ
ކ. މާލެ |
ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު،
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން ބުނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކޯސްތަކަކީ ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް-1، ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް-2، ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް-3 އަދި ޤާރީކަމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓެވެ.

8 ހަފްތާއަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް-1ގައި 90 ޖާގަ، އެއް ސެމިސްޓަރއަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް-2 ކޯހަށް 60 ޖާގަ، ދެ ސެމިސްޓަރއަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް-2 ކޯހަށް 60 ޖާގަ އަދި ދެ ސެމިސްޓަރއަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޤާރީކަމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ކޯހަށް 60 ޖާގަ ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު މަރުކަޒުގެ ވެބްސައިޓުން ޖޫން 09 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ޖުލައި 07 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:30ގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު [email protected]ށް މެއިލް ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
57%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
29%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved