ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 12:01
ކީރިތި ޤުރުއާން
ކީރިތި ޤުރުއާން
ސައުދީ ގެޒެޓް
ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚު ފަސްކޮށްފި
 
ޤައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާ، ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންގެ މޮކް އެގްޒޭމާ ދިމާވޭ
 
އިތުރު މުއައްސަސާތަކާއި ބައިވެރިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 22 ޖަނަވަރީ 2024 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚު ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތީ ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތް 23 ފެބްރުއަރީ 2024ން 2 މާރިޗު 2024ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާ، ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންގެ މޮކް އެގްޒޭމްއާ ދިމާވާ ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، އެ ދަރިވަރުންނަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މޮކް އެގްޒާމް ނިމެންދެން މުބާރާތް ފަސްކުރެވިފައިވާކަމަށް އެ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް، ވަރަށް އަވަހަށް އިޢުލާން ކުރާނެކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ބަދަލާއެކު އިތުރު މުއައްސަސާތަކާއި ބައިވެރިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 22 ޖަނަވަރީ 2024 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު މިހާރު އެ އިދާރާއިން ވަނީ ގެޒެޓުކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ތިން ގިންތިއަކަށެވެ. އެއީ ހާފިޒުންގެ ބައި، ސްކޫލު ކުދިންގެ ބައި، އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ ބައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ކިޔެވުންވެސް ވަނީ 3 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އެއީ ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބަޔާއި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިގެ އިތުރުން، ހާފިޒުންގެ ބައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް