ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 13:29
ކީރިތި ޤުރުއާން
ކީރިތި ޤުރުއާން
ސައުދީ ގެޒެޓް
ޤުރްއާން މުބާރަތް
ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީގައި ފަށަނީ
 
ހާފިޒުންގެ ބައި، ސްކޫލު ކުދިންގެ ބައި، އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ ބައި ހިމެނޭ
 
މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 23 ފެބްރުއަރީ 2024 ން 2 މާރިޗު 2024 ގެ ނިޔަލަށް

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީގައި ފެށުމަށް ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުން ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 23 ފެބްރުއަރީ 2024ން 2 މާރިޗު 2024ގެ ނިޔަލަށެވެ. މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު މިހާރު އެ އިދާރާއިން ވަނީ ގެޒެޓުކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ތިން ގިންތިއަކަށެވެ. އެއީ ހާފިޒުންގެ ބައި، ސްކޫލު ކުދިންގެ ބައި، އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ ބައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ކިޔެވުންވެސް ވަނީ 3 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އެއީ ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބަޔާއި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިގެ އިތުރުން، ހާފިޒުންގެ ބައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް