ސާރީ ލާޒިއޯއާ ހަވާލުވުން
ލާޒިއޯގެ ކޯޗަކަށް ސާރީ ހަމަޖައްސައިފި
 
ލާޒިއޯ ދޫކޮށްލި އިންޒާގީ ވަނީ އިންޓައާ ހަވާލުވެފައި
 
ސާރީ ވަނީ ލާޒިއޯއާއެކު ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައި
ކ. މާލެ |
ލާޒިއޯއާ ހަވާލުވި އިޓަލީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ލާޒިއޯގެ ކޯޗަކަށް ޗެލްސީ އާއި ޔުވެންޓަސްއަށް މީގެ ކުރިން ކުރިން އިރުޝާދުދިން އިޓަލީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ލާޒިއޯގެ ކޯޗުގެ މަގާމު މީގެ ކުރިން ހުސްވީ މި ސީޒަނަށްފަހު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ސިމޯން އިންޒާގީ ނިންމުމުންނެވެ. ލާޒިއޯ ދޫކޮށްލި އިންޒާގީ ވަނީ އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެފައެވެ.

ލާޒިއޯއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ސާރީ ވަނީ އެ ކުލަބާއެކު ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ލާޒިއޯގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ސާރީ ހަވާލުވިއިރު، އޭނާ އެންމެ ފަހުން އިރުޝާދު ދީފައިވަނީ ޔުވެންޓަސްއަށެވެ. އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ސާރީ ވަކިކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ނުގޮސް ޔުވެންޓަސް ކެޓުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެއަށްފަހު މިހާތަނަށް ސާރީ ޓީމަކާ ހަވާލުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޔުވެންޓަސްއިން ސާރީ ވަކިކުރި ނަމަވެސް، އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބާއެކު 2019-2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން ޗެލްސީއަށް އިރުޝާދުދިން ސާރީ ވަނީ އެ ކުލަބާއެކު 2018-2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved