އެމްއޯސީގެ އިންތިޚާބު
އެމްއޯސީގެ އިންތިޚާބުން އައްޔަ ވަކިވެއްޖެ
 
ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށްވެސް އައްޔަ ވާދަނުކުރައްވާނެ
 
ރައީސްގެ މަގާމަށް ދެން ވާދަކުރައްވާނީ މޫސަ އާއި ޗަމްޕީ
ކ. މާލެ |
އެފްއޭއެމުގެ ސީނިއާ ނައިބު ރައީސް އަލީ އުމަރު (އައްޔަ)
އެފްއޭއެމް

ކުރިއަށް އޮތް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ އިންތިޚާބުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ސީނިއާ ނައިބު ރައީސް އަލީ އުމަރު (އައްޔަ) ނަން ނަންގަވައިފިއެވެ.

އެމްއޯސީގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށެވެ. އެ ކޮމިޓީން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އިންތިޚާބުން އައްޔަ ނަން ނެންގެވިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެމްއޯސީގެ އިންތިޚާބުން އައްޔަ ވަކިވިއިރު، އެ އިންތިޚާބުގައި އޭނާ ވަނީ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައެވެ. އެކަމަކު ނަން ނެންގެވުމާއެކު، އެ މަގާމަށްވެސް އައްޔަ ވާދަނުކުރައްވާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ދެން ވާދަކުރައްވާނީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް) ގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު (މޫސަ) އާއި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު (ޗަމްޕީ) އެވެ.

އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާނީ މޫސަގެ އިތުރުން ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް އަޙްމަދު އިސްމާޢީލާއި، އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ތޮލާލުގެ އިތުރުން ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފައިސަލް ކުރިމަތިލެއްވީ ނޮން-އޮލިމްޕިކް ސްޕޯޓްސްގެ ސްލޮޓެއްގައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްއޯސީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާއިރު، އެ ކޮމިޓީން މި ފަހަރު މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރަނީ މި އަހަރުން ފެށިގެން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް މޫސަ އާއި ޗަމްޕީ ވާދަކުރައްވާއިރު، މިދިޔަ ދެ ދައުރުގައި އެ ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމު ފުރުއްވި މުޙައްމަދު ޝަވީދު ވަނީ އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިނުލައްވާނެކަން މީގެ ކުރިން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
10 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 01:54
އަލީ އާމިރު ދިއްލީ
ވިޔަފާރިއާއި ކުޅިވަރުގައި ޝަވީދު ފެއިލްވިޔަސް އޭނާއަކީ އެހާގޯސް މީހެއް ނޫން! އޭނާ ނިކަމެތިކުރާކަށް އަހަރެން ގަބޫލެއް ނޫން!
10 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 01:52
ސަތޯ ވބ
ޝަވީދުއަކީ ކުޅިވަރުގެ ވަރަށް ގަދަމީހެކޭ ކިޔައިގެން އަޑު ފަތުރާ މީހުންނަށް މިއަދު ލިބޭނެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މެސެޖެއް.
10 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 00:19
ޝަވީދު
އެންމެ ވޯޓެއްނުލިބޭނެކަން އިނގުނީމަ ނަންނެގީ.ލާރިދީގެން އެކަކުވެސް ނުގަނެވުނީ.އަލީ އުމަރ އެއީ ޝަވީދުގެ ކެނޑިޑޭޓް. ހޭއަރައްޕެނު
raajjemv logo

All rights reserved