އޭޝިއަން ޒޯނަލް ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
އޭޝިއަން ޒޯނަލް ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ވާދަކުރަނީ
 
މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރަނީ ޝުއާއު އާއި ނޫރު
 
ފަސް ގައުމަކުން މުޅި ޖުމްލަ 39 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވޭ
ކ. މާލެ |
އޭޝިއަން ޒޯނަލް ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރަނިކޮށް
ޗެސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ބަންގްލަދޭޝް ޗެސް ފެޑެރޭޝަނާއި ފިޑޭ އަދި އޭޝިއަން ޗެސް ފެޑެރޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އޭޝިއަން ޒޯނަލް ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ފަސް ގައުމަކުން މުޅި ޖުމްލަ 39 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެއެވެ. އެއީ ބަންގްލަދޭޝް, ސްރީ ލަންކާ, ނޭޕާލް, ޕާކިސްތާން އަދި ރާއްޖެއިންނެވެ. އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރާޒުވާ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޝުއާއު އާއި ނޫރު ފާރޫޤެވެ.

އޭޝިއަން ޒޯނަލް ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ދަނީ ފިޑޭއިން ޗެސް ކުޅުމަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ "ޓޯނެއްލޯ" މުދުވެރިކޮށެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ރާޒުވާ މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ފިޑޭއިން ދަނީ އެ ކުޅިވަރު ހުއްޓުނަނުދީ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެކިއެކި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމުތައް މެދުވެރިކޮށް މުބާރާތްތަށް ބާއްވަމުންނެވެ.

އޭޝިއަން ޒޯނަލް ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ ޝުއާއު އާއި ނޫރު ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، މި އަހަރު މާޗު މަހު ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން ބްލިޓްޒް ޓޯނަމެންޓްއިން ޝުއާއު ވަނީ މުޅި މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެ މުބާރާތުގެ ނޫރު ވަނީ ތިންވަނަ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved