ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 13:28
 ނައިޖީރިޔާގެ ޗެސް މާސްޓަރ ޓުންޑޭ އޮނަކޯޔާ ޗެސް ކުޅެނީ
ނައިޖީރިޔާގެ ޗެސް މާސްޓަރ ޓުންޑޭ އޮނަކޯޔާ ޗެސް ކުޅެނީ
އޭޕީ
ޗެސްގެ އައު ރިކޯޑެއް ހެދުން
ނައިޖީރިޔާގެ މީހަކު ޗެސްގެ އައު ރިކޯޑެއް ހަދައިފި
 
އޭނާގެ މިސާލަކީ "ގަދަ" މީހަކު ހަމަ ކޮންމެ ތަނަކުން ވެސް އުފަން ވެދާނެ ކަމުގެ މިސާލުކަމަށް ސަޕޯޓަރުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނައިޖީރިޔާގެ ޗެސް މާސްޓަރ ޓުންޑޭ އޮނަކޯޔާ ޗެސް ކުޅުމުން ދުނިޔޭގެ އައު ރެކޯޑެއް ގާއިމް ކޮށްފިއެވެ. ނިއުޔޯކްގެ ޓައިމްސް ސްކޮޔާގައި ބޭއްވުނު ޗެސް މެރަތަން އެއްގައި އޭނާވަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި 58 ގަޑިއިރު ޗެސްކުޅުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ދުނިޔޭގެ މިހާރުގެ ރިކޯޑްއަކީ 56 ގަޑިއިރެވެ.

ޓުންޑޭ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިކަމުން ލިބުނު ޑޮނޭޝަން އޭނާ ބޭނުން ކުރާނީ ނައިޖީރިޔާގެ ފަގީރު ކުދިންގެ ތައުލީމަށް އެހީވެދީ ޗެސް ކިޔަވާދިނުމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށެވެ. ހަޔާތުގައި ކާމިޔާބް މީހަކަށް ވުމަށް އޭނާއަށް ލިބުނު ފުރުސަތު، އޭނާފަދަ އެހެން ފަގީރު ކުދިންނަށް ހޯދާ ދިނުމަށެވެ.

މެރަތަން ކުރިޔަށް ދިޔައިރު ނިއުޔޯކްގައި ދިރިއުޅޭ ނަޖީރިޔާގެ އެތައްސަތޭކަ މީހުންގެ އިތުރުން ޗެސް އަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެތަނަށް އެއްވެ ވަނީ ޓުންޑޭ އަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި މެރަތަންގެ ވީޑިއޯ "ޓްވިޗް"ގައި ސްޓްރީމް ކުރަމުން ދިޔައިރު ނައިޖީރިޔާގައިވެސް އެތައްމިލިއަން މީހުން ދިޔައީ މެޗްތައް ބަލަމުންނެވެ. ސަޕޯޓަރުންގެ މެސެޖް ތަކުން ވެބް ސްޓްރީމް ފުރާލާފައިވާއިރު އެންމެންވެސް ވަނީ އޭނާގެ ހިއްވަރާ ކެރުން އަދި އަޒުމް ވަރުގަދަ ކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ތައުރިފް ކޮށްފައެވެ.

ނައިޖީރިޔާގެ ނައިބް ރައީސް ކާސިމް ޝެއްޓިމާ އަދި ސްޓޭޓް ގަވަނަރ ފަދަ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ އޭނާޔަށް ތައުރީފް ކުރައްވާ އެކްސްގައި ޕޯސްޓް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭނާގެ މިސާލަކީ "ގަދަ" މީހަކު ހަމަ ކޮންމެ ތަނަކުން ވެސް އުފަން ވެދާނެ ކަމުގެ މިސާލުކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ޓުންޑޭ އޮނަކޯޔާ އުފަންވެފައިވަނީ ނައިޖީރިޔާގެ އެންމެ ފަގީރު ހިސާބު ކަމަށްވާ "ފްލޯޓިންގ ސްލަމްސް" ގައެވެ. ފަގީރު ކަމުގެ ސަބަބުން ވަކިހަމަޔަކުން ތައުލީމީ ހަޔާތާ ވަކިވާން ޖެހުނު އޮނަކޯޔާ ވަނީ 3 އަހަރު ސްކޫލް އަށް ނުގޮސް ހޭދަކޮށްފައެވެ. އެނާބުނި ގޮތުގައި އެދުވަސް ތަކަކީ އޭނާގެ ހަޔާތަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެނުވި ދުވަސް ތަކެކެވެ. ބޯކޮށާ ތަނަކުން ޗެސް ބޯޑެއް ފެނުނު ހަމައިން އޭނާގެ ސިކުޑިއާ ވިސްނުން މުޅިން އެދިމާލަށް ހުސްކޮށްލެވުނު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އެހިސާބުން ޗެސްކުޅުމުގައި އޭނާ ކުރިއަރައިގެން ގޮސް، ޗެސް އަށް މޮޅުކަމުން އޭނާއަށް ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ސްކޮލަރ ޝިޕް ތައް ލިބުނެވެ. އެދުވަސް ތަކުގައިވެސް އޭނާ ގެންދިޔައީ ފަގީރު މުޖްތަމައު ތަކުގެ ކުދިންނަށް ޗެސް ކިޔަވާދީ އަދި އެކުދިންގެ ތައުލީމަށް އެހީތެރި ވަމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން މީގެ ފަސްއަހަރު ކުރިން ގިނިސް ވަރލް ޑް ރެކޯޑް ފޮތަށް އެރުމަށް ގަސްތުކޮށް އޭނާ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.

ގިނިސް ރިކޯޑް މިހާރު އޮންނަނީ ނޯވޭގެ ދެމީހުންގެ އަތުގައެވެ. އެއީ 56 ގަޑިއިރާ 9 މިނިޓް 37 ސިކުންތެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް