ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަންގެ ދަރިކަނބަލުން
ހެރީއާާއި މޭގަންގެ ދަރިކަނބަލުންގެ ނަންފުޅު ޚާއްސަކުރައްވާފައި ވަނީ މަންމާފުޅަށާއި މާމާފުޅު ރާނީއަށް
 
ޝާހީ އާއިލާއިން ވަނީ މިކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައި
 
ލިލިބެޓްއަކީ ރާނީގެ 11 ވަނަ މުނި މާމަ ދަރިކަނބަލުން
ކ. މާލެ |
ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަން މާކަލް
ސީ.އެން.އެން

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލް ދަރިކަނބަލަކަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުފައިވާއިރު މި ދަރިކަނބަލުންގެ ނަންފުޅަކީވެސް ޚާއްސަ ނަންފުޅެކެވެ.

4 ޖޫންގައި ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގެންނެވި، ލިލިބެޓް "ލިލީ" ޑަޔާނާއާއި މޭގަންގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުކަމަށް ވިދާޅުވެ ބަޔާނެއް ނެރުއްވާފައި ވެއެވެ.

ޝާހީ އާއިލާއިން ވަކިވެ ވަޑައިގެން އަމިއްލަ ދިރިއުޅުއްވުމެއް ފައްޓަވާފައިވާ ހެރީއާއި މޭގަންގެ ދަރިކަނބަލުންގެ ނަންފުޅު ޚާއްސަ ކުރައްވާފައިވަނީ ހެރީގެ މަންމާފުޅު، ޕްރިންސަސް ޑަޔާނާއާއި މާމާފުޅު އިނގިރޭސި ރާނީ އަށެވެ.

އެ ގޮތުން ދަރިކަނބަލުންގެ ދެވަނަ ނަންފުޅަކަށް ޑަޔާނާ ކިއުއްވާފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ނަން "ލިލިބެޓް" އަކީ ރާނީއަށް އާއިލާގެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ކުރައްވާ ނަންފުޅެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެއެވެ.

އަދި ރާނީގެ އަވަހާރަވެފައިވާ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕްވެސް އެކަމަނާއާ މުޚާތަބު ކުރެއްވީ މި ނަންފުޅުންކަން އިނގެއެވެ. އަދި އެކަމަނާ ތުއްޕުޅުއިރު، "އެލިޒަބަތު" ކިޔުއްވަން އުނދަގޫފުޅުވެ އަމިއްލަފުޅަށް ލިލިބެޓް ކިޔުއްވި ކަމަށް ވެސް ވެއެވެ.

ލިލިބެޓްއަކީ ރާނީއަށް މުނިމާމަ ވިދާޅުވާ 11 ވަނަ ބޭފުޅާއެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިކަމަނާ ވަނީ 8 ވަނައިގައެވެ.

ހެރީ އާއި މޭގަންއަށް ދަރިކަނބަލަކު ލިބިވަޑައިގަތުމާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝާހީ އާއިލާ އިން ވަނީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި، ހެރީގެ ބައްޕާފުޅު ޕްރިންސް ޗާލްސްއާއި ދޮންމަންމާފުޅު ޑަޗަސް އޮފް ކޯންވޯލް، އަދި ބޭބޭފުޅު ޕްރިންސް ވިލިއަމްއާއި އަނބިކަނބަލުން ޑަޗަސް އޮފް ކެމްބްރިޖް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އަދި މި ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވުމާއެކު ރާނީ ހުންނެވީ ވަރަށް އުފާފުޅުން ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved