އައިޝަތު ޝާނީ

5,020

Articles

 

48,326,585

Article Views

 

Follow

މެލޭޝިއާއިން ނޫސްވެރިކަން ކިޔެވުމަށް ފަހު ރާއްޖެޓީވީއާ ގުޅިފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުގެ ޚަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޚަބަރުތައްވެސް ކަވަރު ކުރެެެއެވެ.