އިސްރާއީލްގެ އާ ރައީސް އައްޔަންކުރުން
އިސްރާއީލްގެ ރައީސްކަމަށް ހާރޒޮގް އައްޔަންކޮށްފި
 
އިސްރާއީލްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަކީ ރަމްޒީ މަގާމެއް، ހުރިހާ ބާރެއް އޮންނަނީ ބޮޑުވަޒީރަށް
 
އިސްރާއީލްގެ 11 ވަނަ ރައީސް
 
87 ވޯޓާއެކު ހަރޒޮގްވަނީ އިސްރާއީލްގެ ރައީސްކަމަށް އައްޔަންކޮށްފައި
ކ. މާލެ |
އައިސާކް ހަރޒޮގް ގަނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް. ކެނެސެޓް ބެރުގައި
ޓައިމްސް އޮފް އިސްރާއީލް

އިސްރާއީލްގެ ރައީސް ކަމަށް އައިސާކް ހަރޒޮގް އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ނުވަތަ ކެނެސެޓްގައި މިކަމަށް ނެގި ވޯޓުގައި 87 ވޯޓާއެކު ހަރޒޮގްވަނީ އިސްރާއީލްގެ ރައީސްކަމަށް އައްޔަންކޮށްފައެވެ. ހަރޒޮގްއާ ވާދަ ކުރެއްވީ ކުރީގެ ހެޑްމިސްޓްރެސްއެއް ކަމުގައިވާ މަރިއަމް ޕެރޭޒްއެވެ.

ހަރޒޮގަކީ ލޭބާރ ޕާޓީގައި ދިގު ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ސިޔާސީ ބޭފުޅެކެވެ. އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ހާރޒޮގް އިޒްރާއީލުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަން މިކުރެވުނީ، 2014 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވި ރުވެން ރިވްލިންގެ ދައުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ހަރޒޮގް އޮފީހާ ހަވާލުވާނީ އަންނަ މަހުއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަކީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރަމްޒީ މަގާމެކެވެ. މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުންނެވެ. އިސްރާއީލުގެ ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައި އޮންނަނީ މަދު ބާރުތަކެކެވެ. އެގޮތުން، ރައީސްގެ މައިގަނޑު ދައުރަކީ، އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށްފަހު، ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އާ ސަރުކާރު އުފެއްދުމުގެ ދައުވަތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެރުވުމެވެ. އިސްރާއީލުގެ ގާނޫނު އަސާސީން ސިޔާސީ ގިނަ ބާރުތައް ދޫކޮށްފައި އޮންނަނީ އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށެވެ.

ފުރަތަމަ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ހަރޒޮގް ވިދާޅުވީ، ގުޅުންތައް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް މަސަައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ރުވެން ފޮނުއްވި މަރުހަބާގެ މެސެޖްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިސްރާއީލް ދަރިކޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިސްރާއީލްގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށެވެ. އަދި އެއީ ކޮނޑުގައި އެޅޭ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ހަރޒޮގްއަށް އޮފީސް ދޫކޮށްލާނީ ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ކަމަށް މެސެޖްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލްގެ އާ ރައީސަކު އައްޔަންކޮށްފައި މިވަނީ ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް އިދިކޮޅުން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
17%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved