މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި 2021
އިހުސާން އަބްދުލް ޣަނީ: އުއްމީދަކީ ގްރޫޕް ސީގެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅުން
 
މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި 2021 ގައި ސާންތި އިންސާފުކުރާނީ ގްރޫޕް ސީ
 
އެ ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ ނެދަލެންޑްސް، ނޯތު މެސެޑޯނިއާ، ޔޫކްރޭން އަދި އޮސްޓްރިއާ
ކ. މާލެ |
މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި 2021 - ގްރޫޕް ސީ އިންސާފުކުރާނީ އިހުސާން އަބްދުލް ޣަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ

މި މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ޔޫރޯ 2020" ގެ ކަވަރޭޖަށް ރާއްޖެޓީވީން ވަނީ ތަޖުރިބާކާރު އެނަލިސްޓުން ހަމަޖައްސާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކީ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އަދި މި ވަގުތު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އަށް އިރުޝާދުދެމުން އަންނަ އިހުސާން އަބްދުލް ޣަނީ (ސާންތި) އެވެ.

ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ސާންތި ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުގައި އެނަލިސްޓެއްގެ ދައުރު ފުރިހަމަކަމާއެކު އަދާކޮށްފައެވެ. ހަމަޔަގީނުންވެސް މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައިވެސް އެގޮތުގައި ސާންތި ހުންނާނެއެވެ.

މި ފަހަރު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ "މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި 2021" ގައި ސާންތި ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، އޭނާ އިންސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގްރޫޕް "ސީ" އެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކަކީ ވަރުގަދަ ނެދަލެންޑްސް، ނޯތު މެސެޑޯނިއާ، ޔޫކްރޭން އަދި އޮސްޓްރިއާއެވެ. އެ ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ ރުމޭނިޔާއާގެ ބުކަރެސްޓް އާއި ނެދަލެންޑްސްގެ އެމްސްޓެޑަމްގައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ސާންތި ވިދާޅުވީ އޭނާއަށް ލިބުނު ގްރޫޕާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ނެދަލެންޑްސް އާއި ޔޫކްރޭން ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ ގްރޫޕުގެ އެނަލިސްޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ މަސައްކަތްކުރާނީ މުބާރާތުގެ ވީހާވެސް ދުރަކަށް ގޮސް، ފައިނަލް ކުޅެ ތަށި ނެގުމަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކަކީ ބަލި ގައުމުތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން ރާއްޖޭގެ އެކްސްކްލޫސިވް މީޑިއާ ޕާޓްނަރުކަން ނެގުން އެއީ ފުޓްބޯޅަ އާއިލާއަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ސާންތި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ މި މުބާރަތަކީ ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ބަލާނެ މުބާރާތެއް ކަމަށާއި، ކޮވިޑް-19 ގެ މިހާލަތުގައިވެސް ޔޫރޯގެ ފޯރިއަށް ބަދަލެއް ނައިސް، ފުރިހަމަ ކަވަރޭޖެއް ގެނައުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved