ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 00:22
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ- އޭނާ ނިޔާވިއިރު ފަރުވާދެމުން ދިޔައީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައިކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދޭ
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ- އޭނާ ނިޔާވިއިރު ފަރުވާދެމުން ދިޔައީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައިކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދޭ
އެސްޓީއޯ
ކޮވިޑު ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވުން
ކޮވިޑުގެ 148 ވަނަ މަރު، 71 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
 
ބުދަ ދުވަހު މި ބަލީގައި 3 މީހަކު ނިޔާވެފައިވޭ
 
މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި ނިޔާވި 148 ވަނަ މީހާ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ، ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 71 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާއަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔައީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި ނިޔާވި 148 ވަނަ މީހާއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުވެސް މި ބަލީގައި 3 މީހަކު ނިޔާވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިިިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވާއިރު، ބުދަ ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 91 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެއީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:20ގައެވެ. އެމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ އައްޑޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައެވެ.

ދެން ނިޔާވީ އުމުރުން 61 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާ ނިޔާވީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 02:35 ގައި ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފެންނަ ކޮވިޑުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު ވައިރަސް ޖެހިގެން ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު ޖުމްލަ 13 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. މިއީ ވައިރަސް ޖެހިގެން އެއްދުވަހާ އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ނިޔާވި ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް