ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2021 | ބުދަ 15:11
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު،
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު،
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
މިނިސްޓަރު ޝާހިދުއަށް އިންޒާރުދިނުން
މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރުދީފި
 
އިންޒާރު ދެމުންދަނީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސޯޝަލް މިޑިއާ އެކައުންޓްތަކުން
 
އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އައްޑޫގައި ގާއިމުކުރުމަށް ފާސްކުރުމަކީ ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ

އިންޑިއާއިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެގައުމުގެ ކެބިނެޓުން ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކުރި ބައެއް މީހުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އައްޑޫގައި ގާއިމުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ކެބިނެޓުން ފާސްކުރުމަކީ ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންސިއުލޭޓް ގާއިމުކުރާ ހޮސްޓް ގައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެނީ ފުރަތަމަ ހުޅުވާ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެކަމެއް ނިންމުމަށްފަހުއެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް މިކަމުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުވާލައި، ބައެއް މީހުން ދަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރު ދެމުންނެވެ. އަދި މިފަދަ އިންޒާރުތައް ދެމުންދާ މީހުން އެމީހުންގެ މައުލޫމާތު ސޯސްތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ސޯޝަލް މީޑީއާ އެކައުންޓްތަކުން ފަތުރާ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކާއި، ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ފަތުރާކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބައެއް މީޑިއާތަކުގެ ޚަބަރުތަކެވެ. އެގޮތުން މަގުމަތިން ދިމާކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް ދީފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އިދިކޮޅު މީހުން ފަތުރާ ހަގީގަތެއް ނެތް ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެކި ބޭފުޅުންނަށް އިންޒާރު ދީފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
13%
20%
0%
60%
0%
7%
ކޮމެންޓް
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 03:04
އަހުމަދު.ޖ
އަދިވެސް ޗައިނާއިން ކެވުނު ލާރި ތަށް މަތިން ހަނދާން ވެގެން ވަހީދު ބޭ އެއުޅެނީ
27 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 13:34
އަހުމަދު ޗާބީބޮކާ
ޝާހިދަކައް އިތުބާރެއް ނުކުރަން ކަލެޔަކީ ދޮގުހަދާމީހެއް
26 މެއި 2021 | ބުދަ 17:26
ibrahim waheed
ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވެނުދާނެތާއެވެ. މޯޑީއާއެކު އެތައް ޑީލެއް ހަދައިގެން ތިބުމުގެ ސަބަބުން ޗައިނާ ބާކީ ކޮށްގެން ،އެހީއެއްވެސް ހޯދަން ނުކެރިފައި ތިތިބީ.
ގުޅުންހުރި
އައު ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އާއުސްމިންތަކަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ޝާހިދު
ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ހާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވޭ: ޝާހިދު
ރައީސް ސާލިޙު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ޚާރިޖީ ދާއިރާ އޮތީ އެކަހެރިވެ، މުޅިން ބާކީވެފައި: ޝާހިދު
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޢުދުވާންތައް ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ޢަރަބް އިސްލާމިކް އެކްސްޓްރާ-އޯޑިނަރީ ސަމިޓުގައި ގޮވާލައްވައިފި
މޫކޭ އަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީ، މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ
ރާއްޖެއާއި ތުރުކީގެ ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ވަރުގަދަވާނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހިނގި ރޭލު އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ކުއްލި ބައްދަލުވެއް ބާއްވަން ރާއްޖެއިން އެދެނީ