ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2021 | އަންގާރަ 10:52
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުން އަންނާތިވެ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައި
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުން އަންނާތިވެ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައި
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް ހާލަތު
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 300ން މައްޗަށް
 
ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައި
 
ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައި ދޭން ވަނީ ފަށާފައި
 
ހަވީރު 4:00 ފެށިގެން ފަތިހު 6:00ށް އަންނަނީ ކާފިއު ހިންގަމުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 372ށް އަރައިފިއެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހު އެ ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލުން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ހޯމަދުވަހު 12 މީހުން ވަނީ ބަލިޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ. އަދި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 20 މީހަކު ފާހަގަވެފައިވެއެެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި 12 މީހުންނާއެކު މިހާރު އެ ސިޓީގައި އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިވަނީ 254 ށް އަރާފައެވެ. އަދި އެ ސިޓީން 117 މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އެންމެ މީހަކަށެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް 3 މީހަކު ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ފުވައްމުލައް ކޭސް އަޕްޑޭޓް - ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހެދެން ނެތުމުން ގިނަ ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް

219 ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ނުލިބޭ ކަމަށާއި، ހޯމަ ދުވަހު ނެގި 115 ސާމްޕަލް އަންގާރަ ދުވަހު ލެބޯޓަރީތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތުދެެއެވެ.

މޮނިޓަރިންގައި 398 ގެއެއް މިވަގުތު އެބަހުރި ކަމަށާއި، މިގެތަކުގައި ހައި ރިސްކް ކެޓެގަރީގެ 174 މީހަކު އެބަތި ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުން އަންނާތިީ ކައުންސިލުން ވަނީ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރި ކުރަން ފިހާރަތަކަށް ނުގޮސް އެ ސިޓީގައި ވަނީ ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައެވެ. ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ފާސް ދޫކުރަމުން އަންނަނީ ރެސްޓޯރެންޓް ތަކަށާއި، ފިހާރަ ތަކަށެވެ. އެއީ ހަވީރު 4:00ން ފެށިގެން 6:00ށް ދޫކުރާ ފާހެކެވެ. ޒަރޫރީ އެހެން ބޭނުންތަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮލިސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފާސް ލިބޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި އެ ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި އެ ސިޓީގައި މިހާރު ހަވީރު 4:00 ފެށިގެން ފަތިހު 6:00ށް އަންނަނީ ކާފިއު ވެސް ހިންގަމުންނެވެ.

ކަައުންސިލުން ބުނީ ރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާލަތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ވަރަށް ސާމާނު އެބަހުރި ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސިން ހިމެނޭތީވެ، މިވަގުތު ގޭގޭގެ މަަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެ މީހުން ގެއަށް ގެނައުން ހުއްޓާލުމަށް ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލީ މަސީހު އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ. ރަށުގެ ހުރިހާ އަވަށެއްގައި ވެސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ ތިން ހާސް ފަންސާސް ތިން (3053) މީހުންނެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ ފަސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށް (5778) މީހުންނެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޭސްތައް ފެނިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް