ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 21:14
ޖަރުމަނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި އިސްރާއިލްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ
ޖަރުމަނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި އިސްރާއިލްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ
އޭއެފްޕީ
ޖަރުމަން - އިސްރާއީލް
ޖާރމަނީ އޮތީ އިސްރާއީލާއެކު
 
އިސްރާއީލުގެ ހިމާޔާތަށް ބުރުއަރާފަދަ ކަންކަމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ދިފާއުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރުމުގެ ހައްގު އިސްރާއީލަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އިސްރާއީލަށް ދަތުރުކުރައްވާފައި ވަނީ ޖަރުމަނުން ތިބީ އިސްރާއީލާއި އެކު ކަމަށް ހާމަކުރައްވަން

ޖަރުމަނު އޮތީ އިސްރާއީލާއެކު ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހެއިކޯ މާސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަރުމަނުން އިސްރާއީލަށް ތާއިދުކުރާކަން އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހެއިކޯ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ތެލަވިވް އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިސްރާއީލުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޖަބީ އަޝްކެނާޒީ އާއިއެކު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އިސްރާއީލުން ފަަލަސްތީނަށް ހަމަލާދެމުންދާތާ 10 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ޖަރުމަނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އިސްރާއިލަށް ދަތުރުކުރައްވާފައި މިވަނީ ޖަރުމަނުން ތިބީ އިސްރާއީލާއި އެކު ކަމަށް ހާމަކުރައްވަން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ހެއިކޯ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ހަމާސްއިން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރުމުގެ ހައްގު އިސްރާއިލަށް ލިބިގެންވާކަމަށާއި ހަމާސް އިން އިސްރާއިލަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލަން ޖެހޭކަމަށް އޭނެ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިސްރާއީލާއި އެގައުމުގެ ޔަހޫދީންގެ ހިމާޔާތަށް ބުރުއަރާފަދަ ކަންކަމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ޖަރުމަނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތާއި އިސްރާއީލާއި ދެމެދު ހިގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިޔަށްދާއިރު، ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ހުއްޓާލުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެމެރިކާއިން ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުވެސް، ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓާލުމަށް ދެފަރާތަށް ގޮވާލުމަށް ޔޫއެންއިން ބަޔާނެއް ނެރުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައެވެ. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ބުނަމުން އައިސްފައިވަނީ، ދެފަރާތަށްވެސް އެންމެ މަސްލަހަތު ހުރި ގޮތަކީ، ޔޫއެން މެދުވެރި ނުކޮށް، ސީދާ ޑިޕްލޮމަސީއަށް ދިއުން ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
21 މެއި 2021 | ހުކުރު 17:08
ޏަނަންޖޖަ
މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރާ ބަޔަކަށް މާތް ބަހުން މުޙަާތަބު ނުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން