ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 22:42
ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ޓެލެތޯން ފަށާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ށް
ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ޓެލެތޯން ފަށާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ށް
ރާއްޖެއެމްވީ
''ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު'' ޓެލަތޯން
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖެޓީވީން ޓެލެތޯންއެއް ފަށަން ނިންމައިފި
 
މިޓެލަތޯންގައި ޚާއްސަ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަރީހީ މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކެއް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
މިޓެލެތޯން ފަށަން ނިންމާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ށް
 
ޓެލަތޯން ފަށަން ނިންމީ ޕަލަސްތީނަށް އެހީތެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖެޓީވީން ޓެލެތޯންއެއް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިޓެލަތޯންއާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން އާމިރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ''ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު'' މިނަމުގައި ޚާއްސަ ޓެލަތޯނެއް ރާއްޖެޓީވީން ފަށަން ނިންމީ ޕަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކުކަން ހާމަކޮށްދިނުމާއި، ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުން ވެސް މި މުހިންމު މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާކަން ހާމަކޮށްދިނުމަކީ ވެސް މިފަދަ ޓެލަތޯނެއް އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ މުހިންމު މަގުސަދެއް ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މިޓެލެތޯން ފަށަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 21ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ށެވެ. 24 ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިޓެލެތޯންގައި ބައެއް ތަކެތި ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ފައިސާ ފޮނުވާ އެކައުންޓް ނަންބަރު ޓެލެތޯންގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިޓެލަތޯންގައި ޚާއްސަ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަރީހީ މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކެއް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

''ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު'' ޓެލެތޯން ފެށުމަށް އެންމެފަހު ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާއިރު، މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެޓީވީން ވަނީ ބޮޑެތި ޓެލަތޯންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގުނު އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ ރޮހިންގާ މުސްލިމުން އެހީވުމަށް ރާއްޖެޓީވީން ވަރަށް ކާމިޔާބު ޓެލަތޯނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް