ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

1,034,421
  • ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ ކޭސް
  • ފެލައިނީ ރާއްޖެ އައީ ދުބާއީ މަގުން
  • ފަތުރުވެރިކަމަށް ލޮޅުން އައި މިންވަރު ބަދަލަން ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ދިރާސާއަށް ސައުތު އޭޝިއާއިން ޗެއާއަކަށް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ ކޭސް

ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާއިން ފެނުނު މީހާގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް. 2 ވަަނަ ސާމްޕަލްއެއް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:47
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ފެލައިނީ ރާއްޖެ އައީ ދުބާއީ މަގުން

ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ފެލައިނީ ރާއްޖެ އައީ ދުބާއީ މަގުން. އަދި އެނބުރި ގޮސްފައިވަނީ ވެސް ދުބާއީއަށް. މި ކޭސްއާއި ގުޅިގެން 20 ފަރާތެއް ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް އައިޑެންޓިފައިވޭ.

މީގެ ތެރެއިން 5 މީހަކު އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބީ ރީތިރަށް ރިސޯޓުގައި (ރިސޯޓް ސްޓާފުން)

އެމްއޭސީއެލްގެ 15 ސްޓާފެއް.

2 މީހަކު ވަނީ ވެލިދޫއަށް ގެންގޮސްފައި - ޓެސްޓް ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:44
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ފަތުރުވެރިކަމަށް ލޮޅުން އައި މިންވަރު ބަދަލަން ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ދިރާސާއަށް ސައުތު އޭޝިއާއިން ޗެއާއަކަށް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަރާފައިވާ ލޮޅުން ދިރާސާކޮށް އެކަމަށް ގެނެވޭނެ ހައްލުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ގްލޯބަލް ޓުއަރިޒަމް ކްރައިސިސް ކޮމިޓީއެއް ހަދާފައި. މި ކޮމިޓީގައި ސައުތު އޭޝިއާގެ ފަރާތުން ތަމްސީލު ކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ (ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަންގެ ޗެއާ) އަކަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:40
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ފިލިޕީންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން

ފިލިޕީންސްގެ ވައިގެ ބަނދަރު ބަންދުކޮށްފައި ނުވޭ. ނަމަވެސް ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ފުލައިޓުން ޖާގަ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވޭ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:32
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ޕާކިސްތާނުގައި ތިބި މީހުން ނުގެނެވިގެން އުޅެނީ އެގައުމަށް ފުލައިޓްތައް އައުން މަނާކޮށްފައިވާތީ

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޕާކިސްތާނުގައި ތިބި 11 ދަރިވަރުންނާއި ގުޅާ އަދި އިތުރު ކުދިންނާއި ގުޅާ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި. ޖުމްލަ 13 ކުއްޖަކާއި މިނިސްޓްރީން ވަނީ ގުޅިފައި. އަދި އެ ކުދިންނަށް ރާއްޖެ އާދެވޭނެ ޓްރެވަލް ރޫޓްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އެބަދޭ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:27
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ކްލިނިކްތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި

ސެނަހިޔާ ފުލޫ ކްލިނިކް - 176

ޓްރެވަލް ކްލިނިކް -18

ބިދޭސީންގެ ކްލިނިކް - 16

ވިލިމާލެ ކްލިނިކް - 5

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:24
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުން ރައްކާތެެރިއެއް ނޫން

މިވަގުތު މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުމާއި ބޭރުގައި އުޅުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން: ޑރ މުރާދު

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:22
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ރާއްޖެއަށް އެތެރެވި މީހުން

ދިވެހިން 91

ފަތުރުވެރިން 231

އެކި ވިސާތަކުގައި 4

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:20
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ މައުލޫމާތު

ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިޓަލީގެ 3 މީހެއް، ސައުތު އެފްރިކާގެ މީހެއް އަދި ތުރުކީވިލާތުގެ މީހެއް.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:19
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވަ މީހުން ނުގެނެވީ ދަތުރުފަތުރު ހުރި ގޮތުން

13 ދަރިވަރަކާއި ވަނީ ވާހަކަ ދެކިވިފައި. ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:11
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
702 ސާމްޕަލް ނެގިފައި

20 ނަތީޖާ ނުލިބޭ

13 ޕޮޒިޓިވް ( އަދަދަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ)

569 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:11
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
އިތުރު 4 ރިސޯޓަކުން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވްވެއްޖެ، ރިސޯޓުތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ އުވާލައިފި

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، ވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ، ސޭންޑީޒް ބަތަލާ، އަނަންތަރާ ދިގު އަދި ކޮލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރަށްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ އުވާލެވިފައިވާކަމަށް

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 20:15
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
 
ކޮވިޑް-19: ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ އަދި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި

ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ އަދި ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އަނެއްކާވެސް އަންގައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކޯވިޑް-19 ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނާތީ، ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން އަޅަމުންގެންދާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން، ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެޤައުމުގެ ވައިގެ ބަނދަރުގެ އެރައިވަލް ޓަރމިނަލް ބަންދުކޮށް، ޓްރާންސިޓް ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެޤައުމުގެ ވައިގެ ބަނދަރުގެ ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލް ހުޅުވާފައިވާކަން އަންގަފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މި ދުވަސްތަކުގައި ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރަން ގަސްދުކުރާ ދިވެހިން މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އަދި މި ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުއައުން އެކަށީގެންވުމާއެކު، ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްވެސް އެދިފައިވެއެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 19:58
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ކޮވިޑް-19: ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަންދޫބާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަބްދުﷲަ އަމީން، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު އަރްވިންދް މާތުރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 19:16
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ސައޫދީން އިތުރު 51 މީހަކު ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމުލަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 562 އަށް!
23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 19:12
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާއިން ކެމްބޯޑިއާއަށް މެޑިކަލް ޓީމެއް ފޮނުވައިފި
23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 18:52
އިސްމާޢީލް ޝާހް
 
ކޮވިޑް-19: ސްޕެނިޝް ލީގު ފެށުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑައިލާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތައް އަލުން ފެށުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ކުރިން ރޭވިފައި އޮތް ގޮތުން ނަމަ ސްޕެނިޝް ލީގު ފަށަން ނިންމާފައި އޮތީ އޭޕްރީލް 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެކަމަކު ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ލީގުގެ މެޗުތައް އަލުން ފެށުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 18:14
އިސްމާޢީލް ޝާހް
 
ކޮވިޑް-19: އޮލިމްޕިކުން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވާ ވެން ޑަ ބާގް ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ ފެތުމުގެ ބައިން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވާ ވެން ޑަ ބާގް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ވެން ޑަ ބާގް ވަނީ ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ހާމަކޮށްފައެވެ. ސައުތު އެފްރިކާއަށް އަށް އުފަން ބުނީ މި ވައިރަހާ ހަނގުރާމަކުރާތާ މިހާރު 14 ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ މިހާތަނަށް އޭނާ ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހުނު އެންމެ އުދަނގޫ އެއް ބަލި ކަމަށެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 17:51
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ކޮވިޑް-19: ވައިރަސްގެ އަލާމާތެއް ފެންނަނަމަ ސިއްރުނުކޮށް ހިއްސާކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދާއިރު، މިވައިރަސްގެ އަލާމާތެއްގެ އަސަރެއް ފެންނަނަމަ އެކަން ސިއްރުނުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 17:44
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއަށް އެހީ ފޮނުވުމަށް ދަތިވަނީ އެކަށީގެންވާ ރޫޓެއް ނެތުމުން: ޗައިނާ ސަފީރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ކިބައިން އެދިފައިވާ އެހީ ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށާއި، އެހީ ފޮނުވާނެ މަގެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 16:49
އިސްމާޢީލް ޝާހް
 
ކޮވިޑް-19: ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ފަސްކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބައެއް ހަރަކާތްތައް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އޭޕްރީލް މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިއޮތް ގައުމީ ބޮޑީބިލްޑިގ ޓީމު އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިލެކްޝަން، މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 16:04
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ކޮވިޑް-19: އެންޒީން ކުރާ 200 ރުފިޔާއިން މަތީގެ ވިޔަފާރިތައް ޑެލިވަރ ކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭރަށް ނިކުތުން މަދުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސް ކުރަމުންދާއިރު އެންޒީގެ ފިހާރަތަކުން ކަސްޓަަމަރުންގެ އޯޑަރުތައް ގޭގެއަށް ޑެލިވަރީކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 14:06
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ކޮވިޑް-19: ފެން ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި، އަތްދޮވުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ޑިޖިޓަލް ސްޓިކަރ ސެޓެއް

"އިސްކުރުފެން" ގެ ނަމުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ޑިޖިޓަލް ސްޓިކަރ ޕެކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމުން ރައްކާތެރުވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ފެން ރައްކާތެރިކުރުމާއި އަތްދޮވުމަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކުންފުނިން ތަޢާރަފުކުރި ސްޓިކަރ ޕެކެކެވެ. މިއީ ކުންފުނިން ތަޢާރަފުކުރި ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލް ސްޓިކަރ ޕެެކެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 14:04
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ އަދި ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން އަޅަމުންގެންދާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން، ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެޤައުމުގެ ވައިގެ ބަނދަރުގެ އެރައިވަލް ޓަރމިނަލް ބަންދުކޮށް، ޓްރާންސިޓް ކުރުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެޤައުމުގެ ވައިގެ ބަނދަރުގެ ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލް ހުޅުވާފައިވާކަން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

މިފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން، މި ދުވަސްތަކުގައި ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރަން ގަސްދުކުރާ ދިވެހިން މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި މި ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުއައުން އެކަށީގެންވުމާއެކު، ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 13:25
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ކޮވިޑް-19: ވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކައް ބޯލެނބުން މިވަގުތު ވަރަށް މުހިންމު

ކޮވިޑް-19 އަކީ އެ ވައިރަސްއިން ދިފާއުވުމަށް ޚާއްޞަ ވެކްސިންއެއް މިހާތަނަށް އީޖާދުކުރެވިފައި ނުވާ، އަދި ވަކި ފަރުވާއެއް އެއަށް ހޯދިފައިވާ ވައިރަސްއެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، މިދަނޑިވަޅުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ޑޮކްޓަރުން ދަނީ މި ބަލިން ދިފާޢުވުމަށް ވަކި ވަކި ފަރުދުންނަށް އަމިއްލައަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް އިރިޝާދުދެއްވަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައިވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއި، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ދަނީ އާންމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެ، އެކަމަށް އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 13:21