ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

1,034,446
  • ކޮވިޑް-19: އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ދެ ހަފްތާއަށް މެދުކަނޑާލަނީ
  • ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ފިލިޕީންސްގެ ތިން ޑޮކްޓަރުން މަރުވެއްޖެ
  • ކޮވިޑް-19: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި 21 ދުވަހުގެ ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ކޮވިޑް-19: އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ދެ ހަފްތާއަށް މެދުކަނޑާލަނީ

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19)ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ، އަދި އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަރލައިން ކަމަށްވާ އެމިރޭޓްސްގެ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 12:36
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ފިލިޕީންސްގެ ތިން ޑޮކްޓަރުން މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ފިލިޕީންސްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ 3 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެއްޖެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އަދި އިތުރު ޑޮކްޓަރުންގެ ހާލަތު ގޯސްކަމަށާއި އެތައް ސަތޭކަ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނެއް މިވަގުތުވެސް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. މަރުވި 3 ޑޮކްޓަރުންނަކީ މިލާންގެ އެކި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ޑޮކްޓަރުންކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 12:33
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި 21 ދުވަހުގެ ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި 21 ދުވަހުގެ ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ސައޫދީގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީ، ސާނާ ބުނާގޮތުން ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ވަނީ ރޭގަނޑު 7:00 އިން ހެނދުނު 6:00 އަށް 21 ދުވަސްވަންދެން މަގުތަކަށް މީހުން ނިކުތުމާއި އެއްވެއޮޅުން މަނާކުރުމުގެ ޝާހީ އަމުރެއްގައި ސޮއިކުރައްވައި އެކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސައޫދީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އަމުރު ކުރައްވާފަ އެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 12:26
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ވިލާތާއި މެދުއިރުމައްޗަށް ދަތުރުކޮށްފައި އައި ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި

ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން، ވިލާތާއި މެދުއިރުމައްޗަށް ދަތުރުކޮށްފައި އައި ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި އެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 11:28
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ޖަޕާނުން އެއް ދުވަހާ އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު

ޖަޕާނުން އާދިއްތަ ދުވަހު 5 މީހުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާއިރު މިއީ މިހާތަނަށް އެގައުމުން އެއް ދުވަހާ އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ދުވަހެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 49 އަށް އަރާފަ އެވެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 1,801 މީހުންނަށް މިވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 11:26
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: މާލޭ މަގުތައް ދޮވެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، މާލޭގެ މަގުތައް ދޮވެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މަގުތައް ދޮވެ ސާފުކުރަނީ ކްލޮރިން އަޅައިގެންނެވެ. މާލޭ ސިޓީން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ސިފައިންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ގުޅިގެންނެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 10:36
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ނިއުދިއްލި އާއި އިތުރު ސިޓީތަކެއް މަރޗް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިންޑިޔާގައި ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިންޑިޔާގެ މައި ސިޓީ ނިއުދިއްލި އާއި އިތުރު ސިޓީތަކެއް މަރޗް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޑިޔާއިން ނިންމާފައިވަނީ 14 ގަޑިއިރު ވަންދެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ބޭއްވުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން މިވަނީ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. ލޮކްޑައުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުމްބާއީ، ބެންގަލޯރު، ޕޫނޭ، ހައިދްރައާބާދު އަދި ކޮލްކަތާ އެވެ. މިނިންމުމާއެކު އިންޑިޔާގެ އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 10:32
އިސްމާޢީލް ޝާހް
 
ކޮވިޑް-19: އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަނުކުރަން ކެނެޑާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާއިން ނިންމައިފި

ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް 2020 ފަސްނުކޮށްފިނަމަ، މި ގޭމްސްގައި ވާދަނުކުރަން ކެނެޑާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާއިން ނިންމައިފި އެވެ.

މިއަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ވަނީ ޖުލައި 24 އިން އޮގަސްޓް 9 އަށެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 10:12
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ނުފެންނަތާ ޖެހިޖެހިގެން 5 ވަނަ ދުވަސް

ކޮވިޑް-19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ޗައިނާގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުން ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ނުފެންނަތާ މިއަދަށް މިއީ 5 ވަނަ ދުވަހެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ޗައިނާގެ 39 މީހަކު ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު 9 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. މި 39 މީހުންނަކީ ޗައިނާއަށް އެތެރެވި މީހުންކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެއެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު ޗައިނާއަށް އެތެރެވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 353 މީހުން ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު ޗައިނާއިން 72,703 މީހުން ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިގެން އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެގެން ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 09:25
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 14,687 އަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިހާތަނަށް އާއިރު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 14,687 އަށް އަރައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ 192 ގައުމަކުން މިވައިރަސް ފެނިފައިވާއިރު މިހާތަނަށް 338,724 މީހަކަށް ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިފަ އެވެ. އަދި 99,003 މީހުން ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިގެން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. ޗައިނާއިން މިވައިރަސް 81,093 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު އިޓަލީން މިވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 59,138 އަށް އަރައެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 09:16
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
އެފްރިކާ ބައްރުގެ ޤައުމުތަކުން ސަމާލުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެފްރިކާ ބައްރުގެ ޤައުމުތަކުން ސަމާލުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު އެފްރިކާ ބައްރުގެ 42 ޤައުމަކަށް ކޮށްފައިވާއިރު، 1000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްުޔާއިން ވަނީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކަށްވެސް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އެފްރިކާގެ ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 00:59
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ކޮވިޑް-19: ޔޫއެސް ސެނެޓުގެ މެމްބަރެއް ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކެންޓަކީ ރިޕަބްލިކަން އިން ޔޫއެސް ސެނެޓުގެ މެމްބަރެއް ގޮތުގައި އިންނަވާ ރޭންޑް ޕޯލް ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، އޭނާއަކީ ޔޫއެސް ސެނެޓުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ މެމްބަރެވެ.

ޕޯލް މިހާރު ހުންނެވީ ކަރަންޓީންގައި ކަމަށާއި، އޭނާގެ ޙާލު ރަނގަޅުކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޕޯލް ޓެސްޓުކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ފަރާތުން ވައިރަސްގެ އަލާމާތެއް ފެނިގެން ނޫން ކަމަށާއި، އޭނާގެ ޓްރެވަލް ހިސްޓޮރީއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، ޙާލު ރަނގަޅުވުމުން އެނބުރި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

23 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 00:15
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ކޮވިޑް-19: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓާސްކް ފޯރސްގެ ބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކޮވިޑް-19 ވިލަރެސް ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކްފޯރސްއާއި، އަދި ކަމާއި ގުޅުންހރުި އިދާރާތަކުގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވަނި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ތަންފީޒުކުރެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 23:41
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ބޮޑު ވަޒީރުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ގެއަށް ވަދެއްޖެ!

ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި 14 ގަޑީއިރުގެ މުއްދަތަކަށް މަގުތައް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ގޭގައި ހޭދަ ކޮށްފިއެވެ. އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ހުސްވި ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރެއްވި ކާފިއު އާ ގުޅިގެން ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީ އެއް އޮންނަ އިންޑިއާގެ މަގުތައް އާދިއްތަ ދުވަހު ފެނުނީ މުޅިންހެން ފަޅުވެފައި އޮއްވައެވެ.

22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 23:35
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ކޮވިޑް-19: މާލޭގެ މަގުތައް ދޮވެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މާލެސިޓީގެ މަގުތައް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ.

22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 23:32
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ އެންގެލާ މާކެލް އަމިއްލަފުޅަށް ކަރަންޓީންވެ ވަޑައިގެންފި
22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 23:26
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭގައި އެކްސްކަރޝަން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގައި އެކްސްކަރޝަން ހުއްޓާލުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު އަންގަވައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާ މައިމޫނާ ނެރުއްވި އެންގެވުމުގައި ވަނީ އެކްސްކަރޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ތަނަކުން (ރަށްރަށުން، ރިޒޯޓުތަކުން، ސަފާރީތަކުން، ގެސްޓްހައުސްތަކުން) މީހުން އައުމާއި ދިޔުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 23:20
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި، ސެންތާރާ ގްރޭންޑް އަދި "އެލިއޯން" ގެ ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް
22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 23:05
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
އަދާރަން ސެލެކްޓް ހުދުރަން ފުށި ރިސޯޓުން ދިވެއްސެއް ޓެސްޓު ކުރަނީ، ރިސޯޓް މޮނިޓަރިންގ ގައި
22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 22:57
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ފަރުދީ ޒިންމާއެއް އޮވޭ، ތިމާތިމާއަށް ތެދުވެރިވާންޖެހޭ: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އޮބާލާ ހިފަހައްޓައިގެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ފަރުދީޒިންމާ މިކަމުގައި ބޮޑު. ތިމާތިމާއަށް ތެދުވެރިވާންޖެހޭ ފުރަތަމަ. ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ފުލުހަކު ނުބެހެއްޓޭނެ.

22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 21:22
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްވިޕްމަންޓް އެބަހުރި

ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްވިޕްމެންޓް އަދި މާސްކްފަދަ ތަކެތި ދަތިކަމެއް ނެތި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ދީފައި.

22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 21:17
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ފެލައިނީއާއި ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން އެމައުލޫމާތު ހިއްސާނުކޮށް އެބަހުރި

ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ފެލައިނީއާއި ކޮންޓެކްޓްވި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެޗްޕީއޭއިން ޓްރޭސްކުރަންދެން އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވޭ. އެފަދަ މީހެއްވާނަމަ ވަގުތުން އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައި.

22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 21:15
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ޕޮޒިޓިވްވި އިތުރު މީހަކު އަދި ނެގެޓިވް ނުވޭ

ރާއްޖޭގައޮ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު އެއްވެސް މީހަކު ނެގެޓިވް ވެފައި ނުވޭ

22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 21:13
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
ވެލިދޫ ރިސޯޓް

ވެލިދޫ ރިސޯޓުގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ނިމި ރަށް އާންމު ހާލަތަކަށް ވަނީ ގެނެސްފައި

22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 21:12
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
 
އަދާރަން ސެލެކްޓް ހުދުރަން ފުށި

ދިވެއްސެއްގެ ގައިން އަލާމަތްތައް ފެނިގެން ރަށް ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި

22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 21:12