ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

1,044,297
  • މައްކާ، މަދީނާ އަދި ރިޔާދު ލޮކްޑައުންކޮށްފި
  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  • ކޮވިޑް-19: ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި އެހީވުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 158,000 މީހުން ވޮލަންޓިއަރުންނަށް ވާން އެދިއްޖެ
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
މައްކާ، މަދީނާ އަދި ރިޔާދު ލޮކްޑައުންކޮށްފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާދާއި، މުސްލިމުންގެ މުގައްދަސް ދެ ސަރަހައްދު ކަމުގައިވާ މައްކާ އަދި މަދީނާ ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ އޯޑަރަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އެޖެންސީން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 15:45
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 15:44
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި އެހީވުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 158,000 މީހުން ވޮލަންޓިއަރުންނަށް ވާން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ސަރވިސް އިން ކުރަމުން ގެންދާކަންކަމަށް އެހީތެރިވުމަށް 158،000 މީހުން އެހީތެރިވުމަށް ވޮލަންޓިއަރކޮށްފި އެވެ. ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކުރިތާ ގަޑީރެއްގެ ތެރޭގައި މިވަރަށް ވޮލަންޓިއަރުންނަށް ވާން އެދިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 422 އަށް އަރާފައިވާއިރު އަންގާރަ ދުވަހު އެކަނި 87 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 14:51
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ވިއެޓްނާމުން ހަނޑޫ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ އައު އެގްރިމެންޓްތަކުގައި ސޮއިނުކުރާން ނިންމައިފި

ވިއެޓްނާމުން ހަނޑޫ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ އައު އެގްރިމެންޓްތަކުގައި ސޮއިނުކުރާން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެފި އެވެ. ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެފައިވަނީ މިމަހުގެ 28 އާ ހަމައަށް ވިއެޓްނާމުން އައު އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއެއް ނުކުރާނެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ އިގްތިޞާދު ދަށަށްދާއިރު ގިނަ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ކާބޯތަކެތި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލަމުންނެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 13:37
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: ލޮކްޑައުންގައި އޮތްނަމަވެސް އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ

އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެއްވެސް ދައްޗެއް ނެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނެކަމަށް އިންޑިއާއިން ބުނެފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމުގައި ދައްޗެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށް އެތެރެކުރުމަށް ލޮޖިސްޓިކަލް ދަތިތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް އެކަންތައް ހައްލުކޮށް ރާއްޖެއަށް އެތަކެތި އެތެރެކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކުރެވިފައިވާކަން ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ވިހި ދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ހަނޑުލާއި ހަކުރު މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެ އައުމުގެ މަތީގައިކަމަށާއި އިތުރު 1،500 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ހަނޑުލާއި 500 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ހަކުރު ރާއްޖެއަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ޓުޓިކޮރިން ބަނދަރަށް ގެންދެވިފައި ކަމަށް ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. އަދި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހުސްވެދާނެތީ ޕެނިކް ނުވުމަށްވެސް ހައިކޮމިޝަނުންވަނީ ދިވެހިންގެ ފަރާތުން އެދިފައެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 13:31
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: ބައެއް ބޭސްތައް އިންޑިއާއިން ބޭރުކުރުން މަނާކޮށްފި
25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 13:16
އިސްމާޢީލް ޝާހް
 
ކޮވިޑް-19: ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ ދީލަތި އެހީތައް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރުމާކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޔުވެންޓަސްގެ ޕޯޗުގަލް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

ރޮނާލްޑޯ އާއި އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒް ވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެހީވެފައެވެ. އެގޮތުން ރޮނާލްޑޯ އާއި އޭނާގެ އޭޖެންޓް ވަނީ ޕޯޗުގަލަށް އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އަދި މެސީގެ ފަރާތުން ވެސް އެހީގެ ގޮތުގައި އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ހަރަދުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން މެސީ އެހީވެފައިވަނީ ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އިތުރުން އާޖެންޓީނާގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 12:42
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޖޭ. އޭ މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޖޭ. އޭ މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި އެވެ. ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެރިސޯޓުގައި ވަނީ މޮނިޓަރިންގައި ހާލަތުގައި ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 12:28
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ފަރިތަކުރުމެއް މާލޭގެ 3 ސަރަހައްދެއްގައި ކުރިޔަށްދަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، މިއަދު ވަނީ ފަރިތަކުރުމެއް (ޑްރިލް) ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި އެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ މާލޭގެ 3 ސަރަހައްދެއްގައި 12:30 އިން 3:30އަށް އަދި މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ދާއިރު މިހިސާބުތަކަށް ވަދެ ނުކުތުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. މިފަރިތަކުރުން ކުރިއަށްދާއިރު ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ދޭ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން އެދެއެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 12:23
ލައިޝާ އަހްމަދު
 
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާއިން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށް 2 ޓްރިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖެއް އެކުލަވާލައިފި
25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 11:33
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: ޕާކިސްތާނުގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް އޭޕްރީލްމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މެދުކަނޑާލައިފި

ޕާކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ އެގައުމުގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކާއި ޓްރެއިންގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. އެގައުމުގެ އެތެރޭގެ އުދެހުންތައް އޭޕްރީލްމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މެދުކަނޑާލާފައިވާއިރު ޓްރެއިންގެ ޚިދުމަތް މިއަދުން ފެށިގެން މަރޗް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. ޕާކިސްތާނުން މިހާތަނަށް 972 މީހަކަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު 7 މީހަކު ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފަ އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 10:53
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: އޭޕްރީލް 14 އާ ހަމައަށް މެލޭޝިޔާ ލޮކްޑައުންގައި އޮތްއޮތުން ދިގުދައްމާލައިފި

މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް މެލޭޝިޔާ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އޭޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ދިގުދައްމާލައިފި އެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހިއްޔުއްދީން ޔާސީން ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުން އެގައުމުން 172 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އެއާއެކު މިހާތަނަށް އެގައުމުން 1796 މީހަކަށް ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިފަ އެވެ. ބޮޑުވަޒީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން އަވަސްކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 10:33
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: ތައިލެންޑްގައި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 934 އަށް އަރައިފި

ތައިލެންޑްގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 934 ށް އަރާފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެގައުމުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްޓޭޓް އޮފް އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު އެގައުމުން 107 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 09:39
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: މެލޭޝިޔާގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 17 އަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މެލޭޝިޔާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 17 އަށް އަރައިފި އެވެ. މެލޭޝިޔާއިން ބުނީ އެންމެފަހުން މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 66 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މެލޭޝިޔާ ވަނީ ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފަ އެވެ. އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު މިއަދު ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 09:36
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ސައުތުކޮރެއާއިން 100 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ސައުތުކޮރެއާއިން ކޮވިޑް-19 100 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 9,137 އަށް އަރާފަ އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 09:13
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: މީޑިޔާއިން ބިރުވެރިކަން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބްރެޒިލްގެ ރައީސްގެ ނުރުހުން މީޑިޔާއަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބްރެޒިލްގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފައްދާ ހަގީގަތް އޮތް މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދައްކަން މީޑިޔާއިން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެ ބްރެޒިލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ. ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ހަތަރު މިނެޓާއި ތިރީސް ސިކުންތުވަންދެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުވަނީ އެގައުމުގެ ނޭޝަނަލް ޓީވީ އާއި ރޭޑިއޯއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފަ އެވެ. މި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ވަނީ އެގައުމުގެ މޭޔަރުންނާއި ގަވަރުނަރުން ވައިރަސްގެ ކަންކަމުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިންނާއި އެހެން ގައުމުތަކުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންފަ އެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސް އާއި ސެލްފް ކަރަންޓީނުގެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދުނިޔެއިން ފެންނަމުންދަނީ ވައިރަސް 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ޖެހޭތަންކަމަށާއި އެހެންކަމުން ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަނީ ކީއްކުރަންތޯ ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ފިހާރަތައް ބަންދުކުރުމާއި ދަތުރުފަތުރުކުރުން ހުއްޓުވުމަކީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. ވައިރަސް މިވަނީ އައިސްފައިކަމަށާއި ނަމަވެސް މިވައިރަސް އަދި ދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާން ޖެހޭނެކަމަށާއި ވަޒީފާތައް ދެމެހެއްޓެންޖެހޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރު އެގައުމުން 2,201 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު 46 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 08:43
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރި ކޮންޓްރޯލްނުވެ ހިނގައިދާނެތީ އޮސްޓްރޭލިއާގައި ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން ކައިވެނީގެ ހަފްލާތަކަށް ފަސް މީހުންނަށް އަދި ޖަނާޒާތަކަށް ދެވޭނީ ދިހަ މީހުންނަށްކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާގައި މިހާތަނަށް 2341 މީހަކަށް ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ވައިރަސް ފެތުރި ކޮންޓްރޯލުން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އައިސީޔޫތައް ފުރޭނެކަމުގެ ބިރަށް އެގައުމުން އަންނަނީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަމުންނެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 08:01
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: ނިއުޒިލެންޑް ގައި ސްޓޭޓް އޮފް އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފި

ނިއުޒިލެންޑް ގައި ނޭޝަނަލް ސްޓޭޓް އޮފް އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ސްޓޭޓް އޮފް އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފައި މިވަނީ މުޅި ގައުމު އެއް މަސްދުވަހުގެ ލޮކް ޑައުންއަކަށް ދާން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ނިއުޒިލެންޑްގައި މިހާތަނަށް 205 މީހުންނަށް މިވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 07:48
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: އަންގާރަ ދުވަހު ޗައިނާއިން ވައިރަސް ޖެހިފައިވަނީ 47 މީހުންނަށް

އަންގާރަ ދުވަހު ޗައިނާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވަނީ 47 މީހުންނަށް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. މިއެންމެންނަކީވެސް އެހެން ގައުމުތަކުން ޗައިނާއަށް އެތެރެވި މީހުންނެވެ. ހޯމަ ދުވަހު އެގައުމުން 78 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެއެވެ. ޗައިނާއިން މިހާތަނަށް 81,218 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި 3,163 މީހުން ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފަ އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 07:24
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: ލީބިޔާއިން ވައިރަސް ޖެހުނު ފުރަތަމަ މީހާ ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ލީބިޔާއިން ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެގައުމުގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ޑިޒީސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަންނަނީ އަޅަމުންނެވެ. ވައިރަސް ޖެހުނު މީހާ އާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެގައުމުން ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 07:16
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 18,891 އަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މުޅި ދުނިޔެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 18،891 އަށް އަރައިފި އެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު އެންމެގިނައިން މީހުން މަރުވެގެން ރިކޯޑްކޮށްފައިވަނީ އިޓަލީންނެވެ. އެއީ 6,820 އެވެ. އިޓަލީން މިހާތަނަށް މިވައިރަސް 69,176 މީހުންނަށް މިވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ. ދެން އެންމެ ހަލުވި މިނުގައި ވައިރަސް ފެތުރެމުން އަންނަނީ އެމެރިކާގަ އެވެ. އެއީ 54,808 މީހުންނެވެ. އެގައުމުގައި މިހާތަނަށް 775 މީހުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވެ އެވެ. ސްޕެއިނުން މިހާތަނަށް 2,991 މީހުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވެ އެވެ. އަދި އެގައުމުން 42,058 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ. ދެން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަނީ އިރާނުންނެވެ. އިރާނުން މިހާތަނަށް 1,934 މީހުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވެ އެވެ. އަދި އެގައުމުގެ 24,811 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 07:13
އިސްމާޢީލް ޝާހް
 
ކޮވިޑް-19: ވައިރަހުން އަމިއްލަ ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން ގާޑިއޯލާގެ ދީލަތި އެހީއެއް

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އިން އަމިއްލަ ގައުމު ކަމަށްވާ ސްޕެއިން ސަލާމަތްކުރުމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ދީލަތި އެހީއެއް ވެއްޖެ އެވެ.

ސްޕެއިން އަށް އުފަން ގާޑިއޯލާ ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް އެ ގައުމުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 02:50
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ކޮވިޑް-19: ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ހަތަރު ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް

ކޮވިޑް19 ދުނިޔޭގެ 196 ޤައުމަކަށް ފެތުރިފައިވާއިރު، މިހާރު ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ހަތަރު ސަތޭކަ ހާހަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

24 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 22:38
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ޔޫއޭއީގައި ދިވެއްސަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫ.އޭ.އީ) ގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ދިވެއްސަކު ޕޮސިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްްތު އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އިން ބުނެފިއެވެ.

24 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 22:21
ޒިހްނަތު ހަސަން
 
ކޮވިޑް-19: ބޯޓެއް މޮނީޓަރންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

"މާހާ ސަފާރީ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެއް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކްފޯސްގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

24 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 21:48
raajjemv logo

All rights reserved