މުހައްމަދު ޝާތިރު

107

Articles

 

1,526,699

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގައި 20 އަހަރު ފުލްޓައިމްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 3000 އަށްވުރެ ގިނަ ރިސާރޗް އާޓިކަލް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައީސުން އުފެއްދެވި ތާރީޚީ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަން އަދާކުރެއްވިއެވެ. 1997 ގައި ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 2007 ވަނަ އަހަރު ގައުމީ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ގަލަން 2019 ވަނަ އަހަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

އެންމެ މަގުބޫލް ލިޔުންތައް

ކޮލަމް
206,452

މީގެ 70 އަހަރުކުރިން އިނގިރޭސީންގެ ރަސްކަމުގެ ތަޚުތަށް ރާނީ، އިސްވެވަޑައިގަތުމުގެ މުނާސަބަތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުން!

ކޮލަމް
184,343

ވިހިވަނަ ގަރުނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކަށް ރާނީއަކު އިސްކުރަން ގަސްދުކުރިތަ؟ އެކަން ނުވީ ކީއްވެ!

ކޮލަމް
176,459

ފިރިހެން ނަމެއްކަމުގައިވާ "ކަލާ" ދެޖިންސަށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުނު، ކަލާގެ އަންހެން ނަމަކީ "ކަނބާ"

ކޮލަމް
60,754

މިހާރު ދުނިޔޭގައި އިންނެވި ރަސްކަލެއްގެ އެންމެ ބޭފުޅެއް! އަންހެން ބޭފުޅެއް! އެއީ އަލްއަމީރާ ޒަރީނާ ނޫރައްދީން

ރާއްޖެ
37,901

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގައުމަށް ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އެހީވުން

ކޮލަމް
36,668

ނައްތާލަން އުޅުނު ދަރިފަސްކޮޅު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދަރިކޮޅަށް!

ކޮލަމް
25,956

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ 2 ރައީސުން، ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި ދިރިނޫޅުއްވައި އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ދިރިއުޅުއްވި ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

ކޮލަމް
24,189

ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް