އިސްރާއީލްގެ އަނިޔާވެރިކަން
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު 100ން މައްޗަށް
 
އިސްރާއީލްގެ ޢުދުވާން ތަކުގައި މިހާތަނަށް 109 މީހުން ނިޔާވެފައިވޭ
 
އޭގެ ތެރޭގައި 28 ކުޑަކުދިންނާއި 11 އަންހެނުން ހިމެނޭ
ކ. މާލެ |
އިސްރާއީލުން ގެންދަނީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ޣައްޒާއަށް އަމާޒުކޮށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ފޮނުވަމުން
ޓްވިޓަރ

އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ވައިގެ ހަމަލާ ތަކުގައި ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު 100ން މައްޗަށް ގޮސްފިއެވެ.

ފާއިތުވި ހަތަރު ދުވަސް ވަންދެން އިސްރާއިލުން މެދުނުކެނޑި ޣައްޒާއަށް ހަމަލާ ދެމުން ދާއިރު ފިތުރު އީދު ދުވަހަށް ވެސް އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލާފައެއް ނުވެއެވެ.

އިސްރާއިލުން އެންމެ ފަހުން ދިން ހަމަލާގައި އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓަކުން، ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ ހަބުރީގެ އިމާރާތެއް ބިމާ ހަމަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ އާންމުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އިމާރާތެކެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިސްރާއީލްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބުނީ ގާތްގަނޑަކަށް ޣައްޒާގެ 1000 ޓާގެޓަކަށް މިހާތަނަށް އިސްރާއީލުން ހަމަލާ ދިފައި ވާކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ބުނީ، އިސްރާއީލްގެ ޢުދުވާން ތަކުގައި މިހާތަނަށް 109 މީހުން ނިޔާވެފައި ވާކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 28 ކުޑަކުދިންނާއި 11 އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން 580 މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައި ވާކަމަށް ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލްގެ މި ހަމަލާތަކާއެކު، ކޮވިޑް ބަލިމަޑު ކަމުގެ ސަބަބުން ބާރު ބޮޑުވެފައިވާ ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް އިތުރަށް ތޮއްޖެހިގެން ދިޔައެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ހަފްތާ ފެށުނީއްސުރެ އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ ދެމެދުގައި ވަނީ ހަމަނުޖެހުން އިތުރު ވެފައެވެ. އެގޮތުން މެއި މަހުގެ 7 ވަނައަށްވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގައި، އިސްރާއީލުން ހައްގަކާ ނުލާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ގޯތި ގެދޮރުން ނެރެލުމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައެވެ. މި އަޑުއުފުލުމާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލްގެ ސިފައިން ވަނީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގައި ނަމާދު ކުރަން ތިބި މީހުންނަށް ކަރުނަ ގޭހާއި އަތުބޮމާއި ރަބަރު އުންޑަ ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާ ދީފައެވެ.

އޭގެ ދެދުވަސް ފަހުން، އަނެއްކާ ވެސް އިސްރާއީލްގެ ފުލުހުން ވަނީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަށް އެތެރެއަށް ވަދެ، އެތަނުގައި ތިބި މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާ ދީފައެވެ. މި ހަމަލާތަކަކީ އިސްރާއީލުން ފާހަގަކުރާ ޖެރޫސަލަމް ދުވަހާ ގުޅިގެން ޔަހޫދީ ވަޒަންވެރިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވި ޚާއްސަ ހިނގާލުމާ ދިމާކޮށް ދިން ހަމަލާތަކެކެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ، މެދުއިރުމަތީގެ ހަނގުރާމައިގައި އިސްރާއީލުން ނުހައްގުން އިރުމަތީ ގުދުސްގެ މައްޗަށް ވެރިވެގަތްތާ އަހަރުފުރޭ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ.

މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަށް އިސްރާއިލުން ދެމުންދިޔަ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހަމާސް ޖަމާއަތުން ވަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން، އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާފައެވެ. މި ހަމަލާތަކަކީ ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމުގެ ކުރިން މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގެ ގޯތި ތެރެއިންނާއި ޝެއިޚްޖައްރާހުން އިސްރާއީލްގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ފޭބުމަށް މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހު ހަމާސްއިން ދިން ހަމަލާތަކެކެވެ.

 ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ މި ހަމަލަތަކަށް ފަހު އިސްރާއީލުން ގެންދަނީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ޣައްޒާއަށް އަމާޒުކޮށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ފޮނުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
25%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
75%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved