އޭއެފްސީ ކަޕް ފަސްކުރުން
އޭއެފްސީ ކަޕް ފަސްކުރުމުން ރާއްޖެއަށް ޖޫރިމަނާއެއް އަތުވެދާނެ
 
ބެންގަަލޫރުގެ މައްސަލަވެސް އޭއެފްސީން އަންނަނީ ބަލަމުން
 
ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗުތައް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ވަނީ ފަސްކޮށްފައި
ކ. މާލެ |
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އީގަލްސް އާއި ބޫޓާނުގެ ތިމްޕޫ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް

މި މަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ފަސްކުރަން ނިންމުމުން، ރާއްޖެއަށް ޖޫރިމަނާއެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ބިޑް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާއާ ވާދަކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެއާއެކު އޭއެފްސީން މީގެ ކުރިން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކޮލިފައިން ޕްލޭއޮފުގައި ރާއްޖޭގެ ކުލަބު އީގަލްސް އާއި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށެވެ. އަދި އެ މެޗަށްފަހު މުބާރާތުގެ ދެކުނު އޭޝިއާ ގްރޫޕުގެ މެޗުތައް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް އޮތީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އެކަމަކު އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މައްސަލަ ހޫނުވީ ޕްލޭއޮފް މެޗުގައި އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން މާލެއައި ބެންގަލޫރު ޓީމުން ކޮވިޑް-19 ގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވުމުންނެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި ބެންގަލޫރު ޓީމު ކޭމްޕްކުރަމުން އައިރު، އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮޓަލުން ނުކުމެވޭނީ ހަމައެކަނި ތަމްރީނުތަކަށާއި މެޗުތައް ކުޅެން އެކަންޏެވެ. އެކަމަކު މާލޭ މަގުތަކުން ބެންގަލޫރުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބެންގަލޫރު ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި ޕްލޭއޮފް މެޗު ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައްވެސް ފަސްކުރަން އޭއެފްސީއަށް އަލުން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއާއެކު އޭއެފްސީން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗުތައް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބެންގަލޫރާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އޭއެފްސީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެފްއޭއެމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ބިޑް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މުބާރާތް ނުބޭއްވޭނެކަން އެންގުމާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެއަށްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެކަން ނިންމާނީ އޭއެފްސީގެ ކޮމިޓީއަކުން ކަމަށާއި، އަދި އުސޫލާ ޚިލާފުވި މައްސަލައިގައި ބެންގަލޫރަށްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް އަންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބެންގަލޫރުގެ މައްސަލައިގައި އޭއެފްސީ ކަޕް ފަސްކުރިއިރު، މީގެ ކުރިން ޕްލޭއޮފް މެޗާއި ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން ވަކި ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ފިޔަވައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާއިރު، އިންޑިއާއިން އަންނަ މީހުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކަރަންޓީނުވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެކަމަކު ފަހުން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ދީފައެވެ.

ސެންޓްރަލައިޒްކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ފަސްކުރިއިރު، ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައްވެސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމިއެވެ. އެކަމަކު ފަހުން އެ މުބާރާތް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved