ޕްރިންސް ޗާލްސް
ޕްރިންސް ޗާލްސްއަށް އަންހެނަކު ނޫނެކޭ ބުނިކަން އެނގޭތަ؟
 
ކަންކަން ނިމިގެން ދިޔައީ ޗާލްސް އުއްމީދު ކުރެއްވި ގޮތަކަށް ނޫން
 
އެމެންޑާ ނެޗްބުލްއަށް 1977 ގައި ޗާލްސް ކައިވެނި ހުށައެޅުއްވި
ކ. މާލެ |
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް ޗާލްސް
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އިނގިރޭސި ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް ޗާލްސް އާއި ލޭޑީ ޑަޔާނާގެ ގުޅުމާއި ކައިވެނީގެ ކަންކަން ދިޔަގޮތް އެންމެނަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. އެކަން ފެށުނު ގޮތާއި ނިމުނުގޮތްވެސް އެނގެއެވެ. އަދި ކެމީލާ އާއި ޗާލްސްގެ ގުޅުން ފެށުނުގޮތާއި ކައިވެނި ކުރެވުނު ގޮތަކީ ވެސް މީހުންނަށް އެނގޭ ކަންކަމެވެ. އެކަމަކު މި ދެ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން އަންހެނަކާއި ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅެން ޗާލްސް ހުށައެޅުއްވިކަން އެނގޭ މާގިނަ ބަޔަކު ނެތެވެ.

ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅެން ޗާލްސް ހުށައެޅުއްވި އަންހެނަކީ އެމެންޑާ ނެޗްބުލްއެވެ. އެކަމަކު ކަންކަން ދިޔައީ ޗާލްސް އުއްމީދު ކުރެއްވި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ޗާލްސްއާ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅޭކަށް އެމެންޑާ ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެހެންވެގެން ނޫނެކޭ ބުނީއެވެ.

އެމެންޑާ ނެޗްބުލް - ގެޓީ އިމޭޖަސް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޗެނަލް4 ޓީވީން ގެނެސްދިން ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން އެމެންޑާއަކީ ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ ބޮޑު ބޭބެއެއް ކަމަށްވާ ލޯޑް މައުންޓްބެޓްންއަށް ކާފަ ކިޔާ ކުއްޖެކެވެ. ޕްރިންސް ޗާލްސްއާއި އެމެންޑާ ދެވައިފައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މުސްތަގުބަލުގެ ރާނީއަކަށް އެމެންޑާ ހެދުމަކީ ލޯޑް މައުންޓްބެޓްންގެ ޒަމާންވީ ހުވަފެނެކެވެ. ޗާލްސްއަށް ވުރެ އެމެންޑާ ނުވަ އަހަރު ހަގެވެ. އެހެންވީމާ ޝާހީ އާއިލާގެ ގިނަ ބަޔަކަށްވެސް ފެނުނީ މިއީ ވަރަށް ގުޅޭ ޖޯޑެއް ކަމުގައެވެ.

ލޯބީގެ ގޮތުން މި ދެމީހުން ގުޅިގެން ނޫޅުނަސް ގާތްކަން އޮވެއެވެ. އެ ގާތްކަމުގެ ތެރެއިން ކެރީބިއަންގައި ޔޮޓް ދުއްވުމުގެ ދިގު ދަތުރެއްގައިވެސް ޗާލްސް ވަނީ އެމެންޑާ ބައިވެރި ކުރައްވާފައެވެ. އެ ދަތުރުގައި އެމެންޑާގެ ކައިވެންޏަށް އެދިވަޑައިގެން ޗާލްސް ހުށައެޅުއްވިއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ. މަށާ އިނދެފާނަން ހެއްޔެވެ. ޖަވާބުގައި އެމެންޑާ ދެންނެވި ކަމަށް ވަނީ ނޫނެކޭއެވެ. ތިޔަކަމެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

ޗާލްސްގެ ހުށައެޅުއްވުމަށް އެމެންޑާ ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ސިއްރަކީ ޗާލްސް ދެކެ ލޯބި ނުވުމާއި ޗާލްސްއަކީ ދުރުތާ ތިމާގެ މީހަކަށްވާތީ ބޭބެޔާއި ކޮއްކޮގެ ގުޅުމެއް ގޮތަށް އެމެންޑާއަށް ނެގިފައި އޮތުމުންނެވެ. މިކަމެއް ހިނގީ 1977 ގައެވެ. އެމެންޑާގެ ރުހުން ލިބިވަޑައި ނުގަތީމާ ދެން އެކަން ދޫކޮށްލައްވާފައި ޗާލްސް ގުޅިވަޑައިގަތީ ޑަޔާނާއާއެވެ. ޑަޔާނާއަށް ކައިވެނި ހުށައެޅުއްވީމާ ވަރަށް އަވަހަށް އާނއެކޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑަޔާނާއާއި ޗާލްސް ކައިވެނިބެއްލެވީ 1981 ގައެވެ. އެ ކައިވެނިން ދެ ފިރިހެން ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނިކޮށް 1996 ގައި ޗާލްސް ވަނީ ޑަޔާނާ ވަރިކުރައްވައިފައެވެ. އޭގެ އަހަރުތަކެއް ފަހުން 2005 ގައި ޗާލްސް ދެން ކައިވެނި ބެއްލެވީ އިހުގެ ލޯބިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ކެމީލާއާއެވެ. އަނެއްކޮޅުން އެމެންޑާ ވެސް ހުސްކޮށް ހުރެހުރެފައި 1987 ގައި ކައިވެނި ކުރީ އެހެން ޗާލްސްއަކާއެވެ. އެއީ ލިޔުންތެރިޔާ ޗާލްސް ވިންސެންޓް އެލިންވަތެވެ. މިކައިވެނިން ތިން ކުދިން ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved