އެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ ސަބްމެރިންތަކަށް ހުރަސް އެޅު
ޗައިނާ ސަބްމެރިންތަކަށް ހުރަސް އަޅަން އެމެރިކާއިން ޖަޕާނު ސަބްމެރިން ބޭނުން ކުރަނީ
 
އެމެރިކާއިން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ސަބްމެރިންތައް ހަރަކާތްތެރިވާ ގޮތް މޮނީޓަރ ކުރަމުން
ކ. މާލެ |
ޗައިނާގެ މިލިޓަރީ ސަބްމެރިން
އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ޗައިނާގެ ސަބްމެރިންތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބެލުމަށާއި، ޖާސޫސް ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ޖަޕާނު ސަބްމެރިންތައް ބޭނުން ކުރާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެމެރިކާއިން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި، އެ ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ސަބްމެރިންތައް ހަރަކާތްތެރިވާ ގޮތްތަށް މޮނީޓަރ ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަބްމެރިންނާއި، ޖަޕާނުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ އެހީ ހޯދަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާއިން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ސަބްމެރިންތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ވެސް މޮނީޓަރ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން ޗައިނާގެ ސަބްމެރިންތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ފަޅުތައް ނުވަތަ ސަބްމެރިން ޕާކް ކުރަމުން އަންނަ ތަންތަން ތިލަ ވުމުން ސީދާ ފުނަށް ސަބްމެރިން ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ފުން ހިސާބުތަކަށް ދިޔުމަށްފަހު އަޑިއަށްދާން ޖެހުމެވެ.

މި ރިޕޯޓްތަކަށް މިހާތަނަށަ ޗައިނާއިން އަދި އެމެރިކާއިން ވެސް ބަހެއް ބުނެފައި ނުވާއިރު، އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ސަބްމެރިންތައް ހަރަކާތްތެރިވާ ގޮތް އެމެރިކާ އަދި ޖަޕާނު ގުޅިގެން ބަލާފައިވަނީ ޖަޕާނުގެ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ވަރުގަދަކޮށް ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ ހަފްތާ ތަކުގައި ޗައިނާގެ ސަބްމެރިންތައް ހަރަކާތްތެރިވާ ގޮތްތައް ހޯދައިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
67%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
33%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 09:38
ނާޒިމާ
އަތޫފް ލައްވާ ރާއްޖެ ޓީވީން ހިންގާ މި ޖަރީމާ ހުއްޓާލާ.. އަބަދު އަބަދު ޗައިނާއޭ ކިޔައިގެން ދޮގު ހަބަރު ފަތުރަނީ.. ކަޝްމީރު މައްސަލަ މާ މުހިންމު ދިވެހިންނަށް
raajjemv logo

All rights reserved