ފަލަސްތީނުގެ ހާލަތު
މަސްޖިދުލްއަޤްޞާގެ ގޯތިތެރޭ ރޯވެ އަނދާއިރު ޔަހޫދީން ނަށަނީ
 
ޔަހޫދީން ނަށާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި މުސްލިމުންނާއި ބައެއް ޣައިރު މުސްލިމުންވެސް ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުން
 
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 163 މީހަކަށް އަނިޔާވެ 23 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ބައެއް އޮފިޝަލުން ބުނޭ
ކ. މާލެ |
މަސްޖިދުލްއަޤްޞާގެ ގޯތިތެރޭގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދާއިރު ޔަހޫދީން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓްވިޓަރ

މަސްޖިދުލްއަޤްޞާގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގަސްތަކުގައި ހުޅުރޯވެ އަނދަމުން ދާއިރު, ޔަހޫދީން ލަވަޖަހާ ނަށަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ވިލޭރޭ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގަހެއްގައި ރޯވެ ހިނގި ހާދިސާގައި, އަލިފާނުގެ ހުޅުގަނޑު ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ފެތުރިފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ޔަހޫދީން މިކަމާމެދު އުފާ ފާޅުކޮށް ނަށަމުންދާ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ޔަހޫދީން އެވަގުތު ނަށަމުން ދިޔައީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކިޔާފައިވާ ލަވަ ތަކަކަށެވެ.

މި ވީޑިއޯއަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި މުސްލިމުންނާއި ބައެއް ޣައިރު މުސްލިމުންވެސް ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. ޙަރަމް-އަލް ޝަރީފްގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭހެން ޔަހޫދީން ހިންގި މި ނުބައި އަމަލު ގިނަބަޔަކު ގެންދަނީ ކުށްވެރި ކުރަމުންނެވެ.

އަޤްޞާ މިސްކިތު ގޯތި ތެރޭގައި ހިނގި މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 163 މީހަކަށް އަނިޔާވެ 23 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސީދާ ސަބަބު އަދި ދެނެގަނެވިފައި ނުވި ނަމަވެސް އޮފިޝަލުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި, އަލިފާން ރޯވާން މެދުވެރިވީ އިސްރާއީލްގެ ސިފައިން އަޤްޞާ މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައެވެ.

ޔަހޫދީ ސިފައިން އަންނަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުއްސުރެ, މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަށް ހަމަލާދެމުންނެވެ. މި ޙަމަލާތަކުގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އެކަމަކު މި އަދަދު 1200އަށް ވުރެ މަތިވާނެކަމަށް ނުރަސްމީ ބައެއް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
45%
ދެރަ ވެއްޖެ
55%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved